Vi vill att elever tidigt ska inspireras av entreprenörskap. Det finns en stark koppling mellan entreprenörskap och lärande, dels genom att entreprenörskap går att lära ut, dels genom att man kan lära av entreprenörskap. Under vårterminen fick praoelever möjlighet att vara på Ung Företagsamhet och hos Peak Innovation.


Christina Westerberg, Regionchef på Ung Företagsamhet.

Ung Företagsamhet är en politisk obunden organisation, en ideell utbildningsorganisation där de utbildat gymnasielever i entreprenörskap sedan 1980 och från 2010 arbetar de även med grundskolan. Fokus för Ung Företagsamhet är att ge barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Två elever som valt att göra sin prao hos Ung Företagsamhet är Simon och Alex.

– Jag valde platsen för att jag är intresserad av att lära mig mer om entreprenörskap, jag ser att mitt gymnasieval skulle kunna vara ekonomi och då passar det bra och så har jag blivit inspirerad av mina syskon som startade UF-företag på gymnasiet, berättar Simon.

Peak Innovation arbetar för hållbar tillväxt genom innovation.

– Peak Innovation hjälper människor att utveckla företag, de har en inkubator och en accelerator. Inkubatorn fokuserar på att hjälpa startups när man är väldigt tidigt i sitt företagande och acceleratorn stöttar företag som vill utveckla sitt företag, berättar praoeleven Ebba

De fyra elever som praoat på Peak Innovation har med hjälp av handledare Sofie fått driva ett eget projekt. Eleverna identifierade ett problem vilket var att det är väldigt lågt teknikintresse bland ungdomar här i Åre kommun men även nationellt och att sökande till just teknikprogrammet är lågt. I projektet fick eleverna under sin praoperiod intervjua personer, titta på hur man skulle kunna vända och öka teknikintresset och avslutningsvis göra en presentation av sitt arbete.


Praoeleverna på UF-mässan.

Eleverna på Peak Innovation fick möjlighet att träffa Ung Företagsamhet dels för att få mer information om hur de kan bidra för att öka elevers teknikintresse och framför allt för att få vara med på den stora UF-mässan. 

– Jag valde att praoa på Peak Innovation för att jag gillar att prata, utveckla idéer, tänka på vad det kan få för konsekvenser och vad idéer kan bidra med och leda till. Jag vill utveckla mina färdigheter genom att få göra det mer konkret. Vill man utvecklas måste man ställa frågor och vi som praoelever måste ta ansvar för att vilja lära oss, säger Ebba.

För eleverna på Ung Företagsamhet har arbetsuppgifterna varit väldigt inriktade på att hjälpa till att planera och genomföra det stora årliga eventet, UF-mässan. UF-mässan är den mässa då alla gymnasielever ställer ut och tävlar med sitt UF-företag. Mässan i Östersund är för alla UF-företag som startat i Jämtland där de ställer ut sitt företag och är med och tävlar inom olika kategorier så som årets UF-företag, årets Innovation, årets Socialt Hållbara, årets Hantverk, årets Digitala Kommunikation, årets Affärsplan, årets Reklamfilm, årets Utställare och så utses årets UF-lärare.

– Vi har fått en större förståelse för hur man startar UF-företag. Vi har fått reda på hur man startar företag men även fått information hur man avvecklar ett företag vilket var något vi inte visste att man behövde göra, säger praoeleven Alex.

Att under en praovecka hinna få svar på hur man kan öka teknikintresset var en utmaning, men vissa saker har de identifierat och praoeleverna Sigge, Ebba och Filippa presenterade dem för Thomas Olsson, vd på Åre Produktion.

– Vi tror att elever inte vet vad teknik innebär och hur brett ämnet faktiskt det är. Vi tror även att elever tänker att natur och teknik känns svårt och undviker att söka dessa program för att man känner att man är rädd för att misslyckas, inleder Ebba presentationen.

Elever som går i klasser över Sigge, Ebba och Filippa har berättat för dem om upplevelsen av studiebesök på teknikprogrammet inför gymnasievalet.

– De upplevde att alla är klädda i skjorta och att alla känns väldigt nischade och strukturerade vilket kan skapa en känsla av att alla där har en hög kompetens och den upplevelsen kan göra det svårare att våga söka till programmet, men det här är inget vi själva upplevt, fortsätter Ebba.

För att öka teknikintresset krävs en förståelse för vad man kan använda teknik till och hur mycket nytta vi har av tekniken. 

– Mer verklighetsbaserad problemlösning i skolan skulle göra att det bli mycket roligare och kännas mer givande, fortsätter Filippa under presentationen. 

Allas inställning är att samhällsutvecklingen drivs av teknik, men att den finns på så många olika plan är något som man kanske inte tänker på. Även inom idrotten använder du teknik, exempelvis av skidåkare för att kunna utvecklas och bli bättre.

Om vi får förståelsen för vad vi kan använda teknik till och om kunskapen att använda den ökar så skulle väldigt många fler vara intresserad av teknik.


Handledaren Sofie och praoeleven Nadya.

– Jag tror att många tycker det är intressant med teknik men problemet är att vi ungdomar är uppväxta med teknik och att det i sig gör att det inte blir sådan nyfikenhet kring det vilket vi behöver skapa, säger praoeleven Nadya.

Nadya valde praoplatsen Peak Innovation för att hon är intresserad av entreprenörskap och vill själv driva ett eget företag i framtiden.

– Jag har fått en förståelse för att om jag vill bli entreprenör så är det bra om man har logiskt och djupt tänkande, är positiv, riskbenägen, modig och det är viktigt att vara nyfiken och ställa frågor samt att det är bra att vara social. Jag ser fram emot framtiden och praoveckan har gett mig energi och inspiration, avslutar Nadya med.

Fakta om företagande i Åre kommun

Under de första fyra månaderna under 2023 har det startat 32 enskilda firmor och 29 aktiebolag här i Åre. Det startar i snitt 2-3 förtag i veckan och Åre kommun är en av de företagstätaste kommunerna. 42% av våra skatteintäkter kommer från småföretagare. Åre kommun har alltid varit i topp tre av flest nystartade företag sett till invånarantalet.

Studievägar för att bli en entreprenör

Det finns ingen speciell studieväg för att bli en entreprenör utan i skolan, både grundskolan och gymnasiet så kan du utveckla dina entreprenöriella förmågor så som kreativitet, problemlösning och samarbetsförmåga. Att driva UF-företag på gymnasiet är väl etablerat på ekonomiprogrammet men utvecklas i allt fler gymnasieprogram.

Läs mer

Här kan du läsa mer om projektet Samverkan Skola Arbetsliv »