Flera av Åre kommuns grundskolor tar emot ett större antal elever på prao varje år. Att göra sin prao i skolan kan innebära att man får testa på arbetet på fritids, som mentor eller som lärare.

Nicole gjorde sin prao på Racklöfska skola i Järpen med Karin som handledare. Karin arbetar som klassmentor, vilket innebär att hennes huvuduppdrag är den psykosociala delen i klassen, alltså hur eleverna mår, hur eleverna har det och att ha kontakten med föräldrar och vårdnadshavare. Nicole fick följa Karin och hennes klass både under lektionerna och på rasterna.

— Nicole tar sig an uppgifterna bra och har bra hand om barn, säger Karin.

Nicole känner sig trygg med barnen och har inte tänkt att just läraryrket är det som hon vill arbeta inom, trots att hennes mamma är lärare. Hon funderar i stället på att bli läkare.

— Det är intressant att få ta del av en annan sida av skolan, att få lärarnas perspektiv och att få ta mer ansvar, berättar Nicole.

Casper gör sin prao på lågstadiet i Duveds skola och får, precis som Nicole, vara med och stötta eleverna på lektionerna, och vara rastvärd under rasterna. En rastvärd ser till att alla barn mår bra och det är viktigt att rastvärden är synlig på skolgården om något barn behöver en vuxen.

— Lärare är ett yrke jag skulle kunna jobba med i framtiden, det är roligt att vara med eleverna och hjälpa till på lektionerna. Det roligaste var få hjälpa eleverna på mattelektionerna, säger Casper.

Cesar och Signe gjorde sin prao Åre Skolas fritids. Deras huvudansvar under veckan var att ordna med mellanmål till alla barn. När de fixade mellanmålet fick de ta med några av barnen som fick hjälpa till och lära sig hur det går till.

— Det är roligt att ha mellis som ansvarsområde och att få göra det tillsammans med barnen, berättar Signe.

Förutom att ordna med mellanmål fick Signe och Cesar vara med barnen på lektionerna, spela schack, måla och följa med på utflykter. Framför allt skulle de se till att alla barn mådde bra och inte tappade humöret under dagen.

— Vi har fått lära oss att hantera svåra situationer med barn och hur vi ska agera vid situationer som uppstår för att barnen ska må bra, säger Signe.

— Jag skulle kunna jobba med barn, på skola eller arbeta på förskola i framtiden, berättar Cesar.

Kim Sommarin är rektor på Åre skola och han vill att elever under sin prao ska få en bra bild av skolan som arbetsplats där eleverna kan tänka sig att arbeta i framtiden. Han tycker det är viktigt att handledarna har valt uppdraget frivilligt och att de vill ta ansvar för eleverna under praoveckan.

— Det är viktigt att elever kommer ut och får se hur arbetslivet i skolan ser ut. Det kan ge svaret på den absolut viktigaste frågan: varför går jag i skolan? Prao ger även möjlighet för oss att göra reklam för de yrkesval vi har här på skolan. Vi saknar enormt många lärare och fritidspersonal så jag vill att så många som möjligt, som vill och känner för det, utbildar sig till lärare och/eller fritidspersonal.

Kim vill även lyfta hur viktig den sociala förmågan är, den som eleverna genom skolan bygger upp på raster och i klassrum, samt på fritiden.

— Den sociala förmågan är superviktigt. Det är inte bara betygen som öppnar dörrar för framtiden. Det är du som individ som öppnar dörrarna, avslutar Kim.

Utbildningar för att bli lärare 

Du behöver grundläggande behörighet för att söka till lärarutbildningen på universitet, men sen är det väldigt olika vilka särskilda behörigheter som krävs. Det beror på vilken typ av ämneslärare du vill bli, till exempel engelskalärare, matematiklärare, skogsmaskinsförarlärare eller textillärare. Här kan du ta del av lärarutbildningsguiden » 

De som studerar på distans via universitet har möjlighet att använda Campus Åre Lärcentrum som studieplats och vissa kan även få möjlighet via sitt universitet att skriva tentamen på ett lärcentrum.  


Läs mer

Här kan du läsa mer om projektet Samverkan Skola Arbetsliv »