Praoeleverna står på brandstationen tillsammans med Gunilla som är deltidsbrandman.

Molly och Sigrid som går i årskurs 8 valde att göra sin prao på Räddningstjänsten där de bland annat fick gå utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) och testa på rökdykning.  

Räddningstjänsten i Åre kommun består av 5 brandstationer som ligger i Järpen, Hallen, Åre, Storlien och Kall. Ungefär 100 personer arbetar som räddningstjänstpersonal i beredskap, det som också brukar kallas deltidsbrandmän, eller i räddningsvärn. 7 personer arbetar heltid med administrativa uppgifter. Molly och Sigrid fick möjlighet att se alla brandstationer. 

Jag valde Räddningstjänsten för att jag tyckte det verkade roligt, berättar Molly. 

— Att arbeta som brandman skiljer sig en del åt beroende på om man arbetar heltid eller deltid. I Åre kommun arbetar brandmännen deltid och det är bra att ungdomarna får en insikt i hur räddningstjänsten fungerar här, berättar Martin som varit elevernas handledare under veckan. 

— Förhoppningsvis sår vi ett frö hos någon av eleverna eller deras kompisar så att de börjar arbeta som brandmän i framtiden, gärna hos oss i Åre kommun.  

Brandmännen i beredskap har oftast ett annat arbete som huvudsyssla. Var fjärde vecka har man jour på Räddningstjänsten och kan då få åka på ett larm när som helst. Brandmännen övar varje gång de går på sin jourvecka och övningen varar då i cirka 3 timmar. Praoeleverna fick börja sin vecka med att vara med på övningarna, först med Järpens brandstation där de övade vattenlivräddning och sedan Åre brandstation som övande trafikolycka.


— Det vi lärt oss om yrket som brandman är att det krävs att du är samarbetsvillig, att du kan hantera stressiga situationer och att inte vara rädd för eld, berättar Molly och Sigrid. 

Förutom att ta del av övningarna som brandmännen genomförde fick de även testa brandmansutrustningen och göra rullbandstestet som måste genomföras varje år för att få vara rökdykare. 


En av uppgifterna som Räddningstjänsten har är att utbilda alla kommunanställda i hjärt-lungräddning (HLR). Detta fick även Molly och Sigrid ta del av och tyckte det var en av de roligaste delarna under veckan.  

— Vi tycker inte att Räddningstjänsten behöver utveckla praoveckan. Vi är nöjda och känner efter denna vecka att vi kan tänka oss att arbeta inom Räddningstjänsten i framtiden. 
 
Sigrid och Molly fick också chansen att träffa och intervjua Gunilla som arbetar som deltidsbrandman. Självklart undrade de hur många kvinnor som arbetar som brandmän i Åre Kommun. 

— I Åre Kommun är vi två tjejer i Järpen, fem tjejer i Åre, en tjej i Storlien och två tjejer i Hallen som arbetar som räddningspersonal i beredskap. Det hade givetvis varit roligare om det hade varit fler tjejer. Att vi är så få tror jag beror på att tjejer oftast tror att de inte orkar eller är för svaga, berättar Gunilla.
 
Läs hela intervjun med Gunilla under avsnittet om Samhällsbyggnadskontoret på denna sida » 

 

Utbilda sig till brandman 

Om du vill arbeta som räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandman), bekostas utbildningen av den Räddningstjänst där du blir anställd. För att kunna söka till att blir deltidsbrandman är kraven att du har ditt boende och ordinarie arbete i direkt närhet till brandstationen. Beredskapen innebär att tiden från larm tills att första räddningsfordon lämnar stationen får vara max 5-7 minuter.

Du ska också uppfylla de krav som Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer, samt klara de fysiska krav som är kopplade till yrket. De fysiska kraven innefattar rullbandstestet där du går med 24 kg tung brandutrustning i 8 minuter, du ska även genomgå en godkänd läkarundersökning, klara av att arbeta i andningsmask, arbeta på hög höjd samt kunna simma. 

Läser man den 2-åriga eftergymnasiala utbildningen ”Utbildning i skydd mot olyckor” hos MSB så har man både de teoretiska och praktiska färdigheter som krävs för att arbeta inom räddnings- och säkerhetsområdet. Många söker utbildningen för att kunna arbeta som heltidsbrandman inom kommunal räddningstjänst, men man kan även arbeta som brandskyddsansvarig eller säkerhetssamordnare. 

Läs mer om yrket 

https://blideltidsbrandman.nu/

https://www.framtid.se/yrke/brandman