Elever väljer att göra sin prao i livsmedelsbutik för de känner sig trygga med platsen och vet vad som förväntas av dem. Många butiker från Storlien till Hallen erbjuder praoplatser. De vill visa att det är roligt att arbeta, att man kan ha ett yrke där man jobbar med kroppen och de ser en möjlighet i att få träffa framtidens arbetskraft. 

På ICA Supermarket i Järpen gör Nova och Liam sin prao. Gunnel är både deras handledare och delägare av butiken. Hon har drivit butiken tillsammans med sin syster i 35 år och hon tycker att det är viktigt att ta emot praoelever. 

 -Man får möjlighet att så ett litet frö och kanske vill de börja jobba här senare och då har man redan en relation och har fått lite grepp om hur personen är, säger Gunnel. 

Från vänster: handledare Gunnel, praoeleverna Nova och Liam 


Nova och Liam berättar de att de har plockat fram varor som de ställt ut på hyllorna och “frontat”.

-Fronta är när man flyttar fram varorna i hyllorna ute i butiken, förklarar Nova.

Elevernas val av praoplats gjorde de båda för att det var nära hem så att de inte behöver pendla under praoveckan. För Nova är det viktigt att även hinna vara med på träningen efter att praon är slut för dagen och Liam säger att det känns bra att vara på en arbetsplats som man känner till och vet på ett ungefär vad man kommer att få göra.

-Det är ett bra jobb att börja med, något som man inte behöver ha någon särskild utbildning för, säger Liam

Det stämmer att man inte behöver någon särskild utbildning för att få jobb på ICA men när man börjar finns det några utbildningar man behöver göra för att få jobba hos oss säger Gunnel. Om man ska sommarjobba på ICA så får man göra några av de webbaserade kurserna som de tillhandahåller. Utöver det finns en mängd utbildningar och kurser som man kan gå via ICA. Det som Gunnel också vill lyfta och något som de lägger stor vikt vid när de ska anställa någon är att det är hur man är som person.

Både Liam och Nova tycker att det är bra att man får praoa.

-Här lär man sig också nya saker som man gör i skolan men skillnaden är att på prao får man faktiskt göra det man lär sig praktiskt också och inte bara läsa om det, avslutar Liam.

Nova "frontar i butiken 

 
På ICA Nära Duved gör Mohamad sin prao. Han valde ICA i Duved för han tyckte att det verkade roligt. Han har fått packa upp varor, köra ut dem på vagn i butiken och sedan ställa ut dem i hyllorna. Han hoppas också att han får prova på att stå i kassan under veckan för det tycker han verkar roligt. 

-Att man är snäll och trevlig mot kunderna tror jag är viktiga egenskaper för att arbeta i butik. Det är mycket arbete med kroppen och man blir lite trött när dagen är slut men det är ingen fara utan helt okej, säger Mohamad.


Till vänster: praoelev Mohamad som får hjälp av en medarbetare


-Jag vill visa ungdomarna att man kan ha ett arbete där man jobbar med kroppen och även ge dem möjlighet att komma ut och möta människor, säger Jens som är Mohamads handledare.

Att gå och handla i affären kanske inte alltid bara handlar om att få med sig matvaror hem, butikerna har också har en viktig social roll. Man känner sig trygg i att känna igen och bli igenkänd av personalen och ofta träffar man någon man känner när man handlar som man pratar lite med.

-Ja, det är inte bara maten det är människan också, säger Jens.

Jens har arbetat på ICA i Duved i snart 12 år. När han började var det som kock i det alldeles nybyggda köket på ICA för att laga mat på färskvarorna som annars skulle blivit svinn. Vi var lite av pionjärer i dalgången när vi började med det säger han, men nu är det vanligt att butiker tar tillvara på maten genom att laga matlådor som de sedan säljer i butiken vilket är bra för både miljön men även för butikernas ekonomi.Handledare Jens

 

På ICA Strandbergs i Undersåker gör Petter sin prao. Petters handledare är Simon som har drivit butiken i Undersåker tillsammans med sin sambo Sofie i snart 8 år. De har tagit emot flera praoelever och praktikanter under den tiden.

-Det är roligt att ta emot praoelever och vi vill visa att det är roligt att arbeta på ICA och på en mindre ort så känner man ofta igen ungdomarna och vet vilka deras föräldrar är så det brukar blir en familjär känsla, säger Simon. 

Handledaren Simon från Ica Undersåker

Förutom vilka arbetsuppgifter Petter fått göra på sin prao berättar han också om en uppgift de fick i idrotten som de skulle göra under praon. En av frågorna i uppgiften var om du varit aktiv på platsen och om du tror att du kommer att bli andfådd på platsen?  

-Då tänkte jag först att det lär jag nog inte bli och det kan väl inte vara så jättesvårt men när jag är här inser jag att man använder kroppen rätt mycket i det här jobbet, säger Petter.  

Simon och Petter skrattar båda två och är överens om att det både kan vara svettigt och göra ont i fötterna när man arbetar i en matvarubutik.

-Jag tyckte att det var en bra plats och det är nära. Jag känner mig bekväm med folket och platsen, avslutar Petter när han beskriver varför han valde att göra sin prao på ICA Undersåker.