Högfjällshotellet erbjuder prao både inne på hotellet inom hotell, restaurang och kök eller så kan du välja att praoa ute som skidlärare, liftvärd och få vara i sportbutiken/skiduthyrningen. Alicia är en av eleverna som testat på arbetet på Högfjällshotellet. Hon valde att göra sin prao inne på hotellet vilket innebär att hon fått insyn i både, hotell, reception och restaurangarbetet. 


Praoeleven Alicia och handledare Emmy.

Veckan började med att Emmy som är hotellchef visar Högfjällshotellet som en helhet, där Alicia bland annat får se receptionen och lära känna produkten Högfjällshotellet. Alicia fick sedan rotera på olika avdelningar under veckan för att få en helhetsbild över vad de olika avdelningarna erbjuder för arbetsmöjligheter. 

– Vi vill bidra till att unga elever får en inblick i den här branschen och det är en möjlighet för oss att möta ungdomar som vi ser som våra möjliga framtida medarbetare. Genom möten med elever vill vi bidra till en ökad kunskap om turism, hotell och besöksnäringen och hoppas givetvis att möta dem igen i framtiden, säger Emmy, hotellchef på Högfjällshotellet i Storlien.

På hotellet fick Alicia följa med personalen som städar och där fick hon vara behjälplig och ta del av alla moment som görs i rumsstäd och i allmänna ytor. I receptionen fick hon sälja produkter, checka in och checka ut gäster och på restaurangen fick hon hjälpa till med att ställa i ordning frukostbuffén och fylla på den vid behov samt diska, städa och ställa i ordning efter frukosten. 

– Favorituppgiften under veckan var att få stå i receptionen, det vara roligt att lära sig bokningssystemet och få hjälpa till att checka in och checka ut gäster, berättar Alicia. 

Det sker just nu en förändring inom turistbranschen både här i Storlien men även i Åre kommun i stort där allt fler verksamheter går mot helårsdrift.

– Genom att kunna erbjuda arbeten hela året blir det lite lättare att kunna behålla personal. Just nu lever vi på att flera gärna vill arbeta hos därför vi är en nyöppnad verksamhet, trots det så har vi upplevt svårigheter att rekrytera både kockar och skidlärare, berättar Jakob som är ansvarig för sportbutiken, liften och de som arbetar som skidlärare.

Precis som inne på hotellet får eleverna på denna praoplats rotera och testa på flera olika arbetsuppgifter.

– De som brukar välja att praoa hos oss i butiken, liften och som skidlärare har oftast ett skidintresse, vilket gör att många elever som kommer är nyfikna och vill lära sig och det uppskattas, säger Jakob.

En elev på en praoplats får ofta stor möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och möjligheter. En slags individualistisk utveckling som oftast är väldigt givande och ger en möjlighet att få blomma ut. 

Viktigt är att en praoelev har ett eget intresse av att göra prao och att de gärna ställer nyfikna frågor.

– Vi förväntar oss inte att elever ska komma och vara fullärda eller vara frågvisa utan de ska få möjligheten att utvecklas, säger Emmy.


Praoelev Alicia.

Alicia berättar att hon valde hotellbranschen för att hon ville utforska den mer och var intresserad av att testa på olika arbetsuppgifter och så tycker hon om att möta människor.

– Jag skulle kunna tänka mig att arbeta i en reception i framtiden, säger Alicia.

Utbildningar i Åre som riktar sig mot hotell- och turistbranschen

Vill du arbeta som skidlärare, servitör, kock eller på ett hotell så finns det många olika studievägar att välja mellan, precis som till många andra yrken.

I Åre kommun finns två olika gymnasieutbildningar att välja efter grundskolan inom hotell och restaurang; Restaurang- och livsmedelsprogrammet eller Hotell- och turismprogrammet på Jämtlands Gymnasium Åre (JGY).

Från höstterminen 2023 är yrkesprogrammen högskoleförberedande.

I Åre kommun finns inte möjlighet att läsa till skidlärare på gymnasiet men efter gymnasiet finns möjlighet att studera till skidlärare på Campus Åre som drivs av Åre kommuns vuxenutbildning och där finns en grundutbildning och en fortsättningsutbildning. Här kan du läsa mer om dessa »

Läs mer

Här kan du läsa mer om projektet Samverkan Skola Arbetsliv »