Byggarbetsplats i Åre kommun

Företagen Vareberg Bygg & Snickeri AB i Järpen och Åre Byggpro AB i Undersåker är två byggföretag i Åre kommun som skiljer sig från varandra. Vareberg bygg & Snickeri grundades i september 2020 av Björn Vareberg och är ett enmansföretag, medan Åre Byggpro grundades 2003 av Stig Rickardsson och är ett större företag med 22 anställda. Men en sak har dom gemensamt, båda vill genom prao dela med sig av kunskap om sitt yrke och visa upp det för unga framtida arbetare.

Björn ser att det idag är stor brist på folk inom byggbranschen och att behovet av arbetskraft kommer fortsätta vara stort i framtiden. Han tycker därför att prao är en bra möjlighet för ungdomar att se hur byggbranschen fungerar. Även Stig är positiv till prao:

— Vi tar emot praoelever för att få upp ett intresse för bygg och visa att det är ett roligt och bra yrke. Man kan inte bara sitta och säga att det inte kommer in folk till byggbranschen utan vi måste hjälpas åt för att bygga upp ett intresse.

Kan ni ge exempel på vad man får göra som prao-elev hos er?

— Arbetsuppgifterna varierar och man är utspridd på olika arbetsplatser. Man kan byta fönster en dag och gräva en annan. Eleverna fick till exempel kratta grus, bära stenar och material och prova på arbetet, säger Björn. 

— Man får sätta upp fönsterhandtag och fixa med städning inom snickeri. Men man får inte använda de maskiner som utbildade kan göra, vilket blir en svårighet med arbetsuppgifter åt eleven, berättar Peder Sunneman, arbetsledare på Åre Byggpro som också varit handledare åt praoelever under hösten.

Stig ger ytterligare exempel:

Vi hade en praoelev som fick vara med på grävsidan och fick hjälpa till med andra uppgifter än bygg. Han hade problem att ta sig till Åre så vi löste det med arbetsuppgifter i Edsåsdalen och Ottsjö, säger Stig.

Stig tycker att de elever som varit hos Åre Byggpro har skött sig väldigt bra, både de från Duveds och Mörsils skola. Han tycker att det är positivt och roligt att se.

Manne som var praoelev hos Björn tycker att det var intressant och både kul och lärorikt att få veta mer om flera saker inom byggbranschen. 

— Jag har varit väldigt intresserad av byggbranschen. Min prao hade både varierat arbete och var roligt. Olika saker har varit kul på olika sätt och jag har fått använda hjärnan och tänka mycket. Jag har funderat mycket på byggbranschen och har även tänkt gå på byggprogrammet i gymnasiet.

Björn ser prao hos honom som en möjlig väg in för att senare kunna skaffa jobb hos Vareberg Bygg på sommarlov eller höstlov. 

— Man kommer då få utföra enklare jobb som till exempel hantlangning och få möjlighet att lära sig om yrket. Det behövs alltid ett extra par händer när man har ett enmansföretag.


Intervjun har genomförts och författats av två elever i årskurs 9 på Mörsils skola som en del av sin prao på Åre kommuns näringslivsenhet.

Reportaget publicerades 2021-12-17.

 

Läs mer

Här kan du läsa mer om projektet Samverkan Skola Arbetsliv »