Kommunledningsstab

Åre kommuns stab består av följande verksamheter:

  • Ekonomi
  • HR
  • Kansli

 

Kommunchefen är chef över dessa avdelningar.
Vill du nå anställda på detta kontor är du välkommen att vända dig till kundtjänst.

Ola Skyllbäck

Tillförordnad kommunchef Telefon: 0647-161 01 ola.skyllback@are.se