Barn & utbildningskontor

Barn- och utbildningskontoret består av avdelningarna

Centralt stöd

Förskola

Grundskola

Vuxenutbildning

 

Barn- och utbildningschefen är chef över dessa avdelningar.
Vill du nå anställda på detta kontor är du välkommen att vända dig till kundtjänst.

Gunnar Hedberg

Gunnar Hedberg

tf barn- och utbildningschef Telefon: 0647-162 96 gunnar.hedberg@are.se