Barn- och utbildningskontor

Barn- och utbildningskontoret består av avdelningarna:

  • Centralt stöd
  • Förskola
  • Grundskola
  • Vuxenutbildning


Barn- och utbildningschefen är chef över dessa avdelningar. Vill du nå anställda på detta kontor är du välkommen att vända dig till kundtjänst.

Kaj Söder

Barn- och utbildningschef Telefon: 0647-162 68 kaj.soder@are.se