Barn & utbildningskontor

Barn- och utbildningskontoret består av avdelningarna

Centralt stöd

Förskola

Grundskola

Vuxenutbildning

Barn- och utbildningschefen är chef över dessa avdelningar. Vill du nå anställda på detta kontor är du välkommen att vända dig till kundtjänst.

Helene Ottersgård

tf barn- och utbildningschef Telefon: 0647-161 31 helene.ottersgard@are.se