Barn- och utbildningskontor

Barn- och utbildningskontoret består av avdelningarna:

  • Centralt stöd
  • Förskola
  • Grundskola
  • Vuxenutbildning


Barn- och utbildningschefen är chef över dessa avdelningar. Vill du nå anställda på detta kontor är du välkommen att vända dig till kundtjänst.

Frida Landgren

Barn- och utbildningschef Telefon: 0647-162 96 frida.landgren@are.se