I Svenskt Näringsliv årliga undersökning ”Lokalt Företagsklimat” får Åre kommun 2,89 poäng av 5 möjliga, vilket är ett försämrat resultat jämfört med föregående år. Åre kommuns nyligen lanserade organisation syftar till att förbättra kommunens arbete.

Svensk Näringslivs undersökning Lokalt Företagsklimat mäter företagsklimatet i landets kommuner. I Åre kommun svarade ungefär 90 anonyma företag från olika branscher på frågor kring företagsklimatet.

Resultatet visar att de senaste årens nedåtgående trend fortsätter. Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet får 2,89 vilket är en minskning från 2023 då poängen var 3,34. Motsvarande siffra för länet är 3,24 och riket 3,47.

– Det här resultatet är något vi tar på största allvar och arbetar med att lösa. Vi behöver bland annat förbättra samverkan och samordning inom kommunen för att bättre möta våra medborgare och företagares behov. Åre kommuns nya organisation syftar till att lösa dessa utmaningar. Vi behöver vara både robusta och agila för att möta den snabba samhällsomvandlingen, säger Thor Kruse Een, chef för kontoret för samhällsutveckling.

Den 1 april trädde Åre kommuns nya organisation i kraft. Den nya organisationen syftar till att skapa en organisation som möter samhällsomvandlingen och förstärker kommunens attraktivitet och förutsättningar att leva, besöka och verka i. Ett delmål är att ge bättre service till medborgare, företagare, föreningar och organisationer.

Mer information

Åre kommuns resultat i undersökningen Lokalt Företagsklimat:

www.foretagsklimat.se/are/start »