Följande information riktar sig till restauranger med serveringstillstånd i Åre kommun med anledning av de skärpta restriktionerna kring alkoholförsäljning.

Information om ändrade föreskrifter på serveringsställen

Nyligen presenterades ändrade föreskrifter på serveringsställen.

Läs mer om vad de ändrade föreskrifterna innebär

Förlängt alkoholförbud

Förbudet mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00 gäller till och med den 28 februari 2021. Från den 1 mars 2021 gäller förbudet att servera alkohol återigen från klockan 22.00. Detta gäller till och med den 11 april 2021. Regeringen har aviserat att om smittläget förvärras, eller inte förbättras, kan förordningen om tillfälligt alkoholförbud komma att förlängas ytterligare. Det får antas omfatta såväl förlängning av förbud efter 20:00 som förbud efter 22:00.

Ändring i kravet på utrymning

Till detta har socialnämnden i Åre kommun genom socialnämndens ordförande fattat ett beslut (SOC.2021.14) om riktlinje för tillämpningen av den så kallade förbudsförordningen. Beslutet innebär att Åre kommun inte längre ser det som förenligt med gällande lagstiftning att kräva utrymning i samband med tiden för alkoholförbudet. Från och med den 5 februari 2021 är det serveringstiden i respektive serveringstillstånd som styr när ni senast måste utrymma lokalen. Efter klockslaget för alkoholförbud (klockan 20:00/22:00) får inga andra alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat än folköl serveras. För att efterlevnaden av förbudet ska upprätthållas och säkerställas av tillståndshavaren samt för att tillsynsarbetet ska kunna bedrivas effektivt av tillsynsmyndigheterna (kommun och polis), är det nödvändigt att alla förbjudna alkoholdrycker är bortplockade från bord och i yttersta fall avplockade från gästerna senast 30 min efter klockslaget för alkoholförbudet. Under tiden får gästerna sitta kvar medan verksamheten övergår till att enbart servera folköl, lättdryck och mat. Det serveringsställe som fortsätter med folkölsservering efter klockslaget för alkoholförbudet ska tillhandahålla ett matutbud med minst ett par maträtter och därtill lättdrycker under hela den tid som folkölsserveringen pågår. Utrymning ska ske senast den tid som framgår av serveringstiderna i respektive serveringstillstånd. Beslutet gäller tillfälligt fram till den 23 februari 2021 då beslutet ska omprövas i socialnämnden för eventuell förlängning eller upphörande.

Praktiskt innebär ovanstående följande:

  1. Efter klockan 20:00 är det förbjudet att servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdryckliknande preparat, i enlighet med förordning (SFS 2020:956 jämte ändringsförordning)
  2. Ni kan låta gästerna vara kvar i lokalen och sitta kvar vid sina bord fram till dess att ert serveringsställe ska vara utrymt enligt ert vanliga serveringstillstånd men efter 20:00 får ni enbart servera mat, lättdrycker (max 2,25 volymprocent) och folköl (max 3,5 volymprocent, obs endast öl).
  3. Inga alkoholdrycker förutom folköl får förekomma på borden efter klockan 20:30 då alkoholkonsumtionen (bortsett från folköl) ska vara helt upphörd på ett lika tydlig sätt som om gästerna hade lämnat lokalen.
  4. Vid tillsyn ska ni kunna visa kommunen eller polisen, till exempel genom utdrag från ert kassaregister, att det i verksamheten efter 20:00 inte serverats några alkoholdrycker förutom folköl. Ni ska också kunna visa att det efter 20:30 inte finns några alkoholdrycker förutom folköl tillgängliga för gästerna på borden. Ett exempel på detta kan vara att enbart servera folköl på flaska efter 20:00. Tänk på att minst ett par maträtter och därtill lättdrycker måste finnas tillgängligt under hela den tid som folköl serveras.
  5. Den tillståndshavare som avser hålla sitt serveringsställe öppet efter klockan 20:30 fram till och med senast den tid för utrymning som gäller för serveringsställets serveringstillstånd, ska anmäla detta till Åre kommun, enheten för alkohol och tobak, i enlighet med anmälningsskyldigheten i 9 kap. 11 § 2 st alkohollagen. Utan anmälan förutsätts att serveringsstället är utrymt på gäster senast 20:30. För hanterbar administration räcker det med att anmälan görs via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er.