logotyp åre kommun

Uppdaterat 2 augusti kl. 14.50

PFAS har påträffats i grundvattnet strax väster om Undersåker, i närheten av bygghandeln och brandövningsplatsen. Analyser från 13 juli 2021 visar att det kommunala dricksvattnet inte är förorenat, utan är fullt tjänligt och helt ofarligt att använda och dricka. 20 juli tog vi prover på dricksvattnet på de fastigheter i området som inte har kommunalt vatten och den 30 juli fick vi analyssvaren.

Analyssvaren presenteras på kartan nedan.

  pdf Se kartan som pdf. (1.02 MB)

Antal analyserade prover är färre än ansluta fastigheter eftersom flera fastigheter delar på en vattentäkt, se markeringen gemensamt vatten.

Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för PFAS i dricksvatten är 90 ng/l. Det går enligt livsmedelsverket fortfarande att dricka och använda vatten med halter upp till 900 ng/l, men åtgärder för att minska halterna PFAS ska sättas in. Lämpliga åtgärder kan vara exempelvis att rena dricksvattnet med kolfilter. Vid halter som överstiger 900 ng/l ska vattnet inte drickas eller användas för matlagning.

I dagsläget väntar vi på svar från provtagning av ytterligare en fastighet. Provtagningen genomfördes 28 juli. Vi kommer även att provta två till fastigheter under augusti månad. Dessa tre fastigheter är markerade med rosa på kartan. Kartan kommer att uppdateras löpande, vartefter vi får de nya analyssvaren.

Läs mer om riskhantering av PFAS i dricksvatten hos Livsmedelsverket

Fastighetsägare som har fastigheter som ligger i det inringade området och som har enskild vattentäkt kommer att bli kontaktade i början av vecka 29.

 

Vad är PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för cirka 4 700 högfluorerade ämnen som är syntetiskt framställda och som har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. PFAS finns till exempel i impregneringsmedel, funktionskläder, skidvallor, kosmetika och stekpannor. Det mest kända användningsområdet i Sverige är brandskum.

Hur upptäcktes föroreningen?

De höga halterna av PFAS i grundvattnet i det aktuella i området upptäcktes i samband med ett planarbete då en miljöteknisk markundersökning genomfördes på platsen i början av juli 2021. Provtagning har gjorts på grundvatten i fyra punkter inom planområdet. När grundvattnet analyserades var halten 15 gånger högre än Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för PFAS i dricksvatten i en av dessa fyra punkter. Enligt Åre kommuns miljöavdelningen kommer troligtvis den höga halten av PFAS från brandskum som har använts på den närliggande brandövningsplatsen som Åre kommun äger. En provtagning på PFAS genomfördes på kommunalt dricksvatten 2014 och då påvisades ingen PFAS. Sedan 2014 används inte skum på brandövningsplatsen.

Tillsyn

Åre kommuns miljöavdelning tillhör samma nämnd som Åre kommuns räddningstjänst (samhällsbyggnadsnämnden) och kan därmed inte genomföra en tillsyn utan att jäv uppstår. Miljöavdelningen i Östersunds kommun har därför fått i uppdrag att genomföra tillsynen i stället. Tillsynsarbetet för att utreda föroreningen vidare vid brandövningsplatsen kommer att påbörjas inom den närmsta tiden.

Svar på vanliga frågor

Här hittar du på svar på vanliga frågor kring PFAS och föroreningen i Undersåker

Har du inte blivit kontaktad?

Bor du i området mellan brandövningsplatsen och Indalsälven och har en enskild vattentäkt för dricksvatten? I så fall ska du ha blivit kontaktad av Åre kommun i början av vecka 29. Har du inte blivit kontaktad uppmanas du att göra det omgående, se kontaktuppgifter nedan.

Länkar

Kontakt

Har du frågor kring PFAS och föroreningen i Undersåker bör du i första hand att ta del av svaren som finns sammanställda på den här sidan. Kontakta Åre kommuns kundtjänst vid övriga frågor.

0647-161 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.