I Åre kommun bor ungefär 12 100 invånare, spridda över 8 263 kvadratkilometer. Större delen av befolkningen bor längs E14. Järpen är centralort och där bor cirka 1 700 invånare. Åredalen och Åre by är de mest expansiva delarna av kommunen där stora investeringar görs, främst inom turistnäringen.

Vi ökar ännu mer!

Glesbygdskommuner har problem med minskad befolkning trots att Sveriges befolkning ökar varje år. I Åre kommun går vi mot den trenden. Den 1 november 2019 var vi 11 643 invånare. I förhållande till förra året vid samma tid är vi 446 fler bosatta i kommunen.

Vi hade en period där befolkningen minskade men i och med kommunens och näringslivets gemensamma satsning på alpina VM 2007 vände trenden. Sedan 2009 har vår befolkning ökat med över 1 800 personer. Vi kommer att fortsätta ta tillvara på de möjligheter framtiden ger. Vi har till exempel jobbat mycket med värdeskapande av alpina VM som gick av stapeln i Åre i februari 2019.

Vi jobbar hela tiden för att Åre kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i.

Befolkningsprognos

Varje år görs en befolkningsprognos. Prognosen bygger på antal kvinnor i barnafödande ålder inom de olika församlingarna dödlighetsrisker utifrån riksprognos, utflyttningsrisker och inflyttning utifrån Åre kommuns historik. I prognosen tas hänsyn till det bostadsbyggande som är på planeringsstadiet.

document Befolkningsprognos 2021-2030 (858 KB)

pdf Befolkningsprognos 2020-2029 (1.91 MB)

pdf Befolkningsprognos 2019-2028 (2.64 MB)

pdf Befolkningsprognos 2018-2027 (2.86 MB)

Det finns även prognoser för upptagningsområden för förskola/skola samt för kommunens hemvårdsområden. Dessa finns tillgängliga via Åre kommuns verksamhetscontroller. Se mer under "Kontakt".