Vill du jobba i Åre?

Välkommen till rekryteringsmässan på Holiday club i Åre den 27 augusti kl. 13-15. Åre kommun erbjuder en fantastisk livskvalité. Vi har rankats till en av de glesbygdskommuner som det är bäst att bo i. Funderar du på att flytta hit är jobb en viktig…

Senast ändrad 2019-07-17 Läs mer

Sms-utskick vid störningar på vattenledningsnätet

Vi har investerat i en sms-tjänst som kommer att användas vid driftstörningar som till exempel vid akuta vattenläckor eller planerade arbeten på vattenledningsnätet. Är du registrerad på en adress som berörs av en vattenstörning kommer du få ett sms…

Senast ändrad 2019-07-09 Läs mer

Vinterväghållning

Åre kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av gator, vägar, allmänna parkeringar och torg där vi är väghållare. Vi är väghållare i Storlien, Duved, Åre, Järpen. Huvudgator, bussgator och skolvägar prioriteras. Snöröjning utförs med väghyvel…

Senast ändrad 2018-11-09 Läs mer

Vem ska få våra priser?

Finns det något företag eller person som har gett dig särskilt bra service och ett vänligt bemötande? Eller vet du någon som borde uppmärksammas för nyföretagande eller hållbarhetsarbete? Nu har vi öppnat nomineringarna för Guldstjärnan 2019, Årets…

Senast ändrad 2019-07-08 Läs mer

Krisberedskapsveckan

Under krisberedskapsveckan (28 maj-3 juni) kommer vi här och på vår facebooksida att informera om hur du kan förbättra din beredskap. I början av nästa vecka skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut sin broschyr ”Om krisen eller…

Senast ändrad 2018-05-23 Läs mer