Foto: Luften är fri

Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Detta ska uppnås genom att arrangera Friluftslivets år 2021. Under 2021 kommer varje månad under året ha olika teman för att belysa friluftslivets olika delar. Under hela året kommer cirka 150 olika aktörer inom friluftsliv arrangera aktiviteter för att få fler att prova friluftsliv.

Aktiviteter i projektet under året

Januari: Invigning
Februari: Inspiratör friluftsliv
Mars: Friluftskompis
April: Hela Sveriges friluftsdag
Maj: Friluftsliv i skyddad natur
Juni: Äta ute
Juli: Sova ute
Augusti: Jag har aldrig…
September: Gilla friluftslivet
Oktober: Lära ute
November: Må bra ute
December: Dialog friluftsliv

Friluftslivets år 2021 har som mål att tio procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 2021 än tidigare.

Läs mer om projektet på luftenarfri.nu

Vad händer i Åre kommun?

Under friluftslivets år kommer vi att arbeta för att erbjuda aktiviteter i våra verksamheter och i vår kommun.

Här kommer exempel på några projekt

  • Se över möjligheterna för en fritidsbank, ett koncept där du gratis kan komma och låna utrustning för olika aktiviteter. Själva banken är uppbyggd så att utrustning skänks och sedan fixas till med mål att kunna återbrukas ett flertal gånger. I de fritidsbanker som finns runt om i Sverige hittar du allt från skridskor, vandringskängor, ryggsäckar, skidor och tennisrack till snöskor och flytvästar.
  • Startar upp arbetet för att se över behovet av en friluftsplan för Åre kommun.
  • Startat upp projektet Natursäker via skolan en möjlighet för alla elever i Åre kommun . Detta är ett långsiktigt projekt som ska leda till att pedagoger och elever ska förstå människans roll i naturen, kunna se och iaktta naturen och känna trygghet och trivsel i naturen. Utvecklingsgruppen består av Åre kommuns lärare i Idrott och hälsa.

Glädjande nog kommer Friluftsårets år att hålla sin avslutningskonferens i Åre under december 2021.

Natursäker är att man ska förstå människans roll i naturen, kunna se och iaktta naturen och känna trygghet och trivsel i naturen. För det krävs att vi förstår hur vi påverkar naturen, att vi förstår sammanhang i naturen och att vi har roligt i naturen. Målet är att skapa likvärdig undervisning och fysiska förutsättningar i närmiljön för att alla elever och pedagoger. Genom utbildning blir de natursäkra.

 

Vi vill leva upp till Åre kommuns vision; ”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid i en storslagen fjällmiljö”. Alla invånare i Åre kommun har inte möjlighet att uppleva friluftsliv. Detta kan bero på många olika saker, bland annat kunskap, bakgrund eller andra förutsättningar.

 

Skolan och fritidshemmen har en stor roll i att få barn och unga att känna trygghet och trivsel i naturen ur ett livslångt perspektiv. Åre kommun har i dagsläget inte likvärdig undervisning i friluftsliv. Skolorna har olika förutsättningar beroende på var skolan ligger, närheten till naturen och vilka undervisningsmiljöer det finns att tillgå. Pedagogernas utbildning och trygghet i att undervisa utomhus samt vilket elevunderlag respektive skola har spelar också in för att uppnå läroplanens mål i friluftsliv.

 

Med hjälp av kunniga pedagoger och genom att kontinuerligt använda naturen som läromiljö skapas möjligheter till givande utevistelse även för dem som inte har förutsättningar till en prestationsfri aktivitet och möjligheten att bara vara i naturen.

 

Strävan att stärka friluftslivet i skolan ska både fungera som en motvikt till dagens stress och skapa förutsättningar för en sund livsstil. Friluftsliv är en möjlighet att främja fysisk aktivitet med målet att skapa ett livslångt intresse för friluftsliv och fysisk aktivitet. Detta börjar med barnen. Den sekundära målgruppen för projektet blir, via barnen, föräldrar, föreningar, organisationer och företag.