Föreningslivet är en viktig kugge i samhället, men kanske allra viktigast för barn och ungdomars utveckling.

Genom engagemang och aktivering skapas naturliga mötesplatser. I menyn till vänster hittar du kontaktuppgifter till de föreningar som finns registrerade hos Fritid samt information om föreningsstöd.

Aktuell medborgardialog

Hur kan Åre kommun, föreningslivet och medborgare tillsammans arbeta för en jämlik, tillgänglig och inkluderande fritid och tillvarata människors engagemang? 

Inom ramen för projektet Hållbar integration i Åre genomförs en medborgardialog om föreningslivets roll i och relation till Åre kommun, möjligheter och hinder för en meningsfull fritid för alla och hur människor vill engagera sig och vara delaktiga i samhället nu och i framtiden.

Ta chansen att göra din röst hör, läs mer här >>