BIld medborgardialog

Här hittar du information om aktuella medborgardialoger i våra olika bygder.

Genom medborgardialog och olika utvecklingsprojekt vill vi öka medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i Åre och Duved. Åre kommun har avsatt 300 000 kronor, via medel från Tillväxtverket, för aktiviteter som ska förbättra företagsklimatet och bidra till en hållbar tillväxt.

 

10 december, klockan 18.00-20.00 på Åre bibliotek

Vi vill på detta möte berätta om de 300 000 kronor som vi satsar på projekt för att utveckla Åre och Duved och får fler människor att vilja bo här. Kom till mötet och diskutera förslag! För att förslagen ska kunna genomföras ska de vara kopplade mot de Globala målen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Läs mer om dem här: globalamalen.se/om-globala-malen

 

Åre arbetar för att nå de globala målen genom att implementera Åre kommuns hållbarhetsstrategi. Vill du läsa hållbarhetsstrategin, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

På mötet presenterar Åre kommuns politiska bygdeutvecklingsberedning arbetet med att ta fram Vision 2040 för hela Åre kommun. Beredningen har till uppgift att ansvara för att fördjupa den demokratiska processen i Åre kommun och främja lokal utveckling. Läs mer om vilka som sitter i bygdeutvecklingsberedningen.

 

Har du en bra idé? 

Kom på mötet 10 december och dela med dig av dina tankar. Kan du inte delta, lämna din idé fram till 10 januari 2020 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 0647-169 37. Du kan även lämna idén här.

 

De kriterier som gäller för att en idé ska godkännas är att idén:

- bidrar till att utveckla en hållbar tillväxt av Åre och Duveds näringsliv och bidrar till ett förbättrat företagsklimat

- vara kopplade till någon eller flera av de globala målen, läs mer här: globalamalen.se/om-globala-malen

- inte vara direkt stöd till ett enskilt företag

- inte vara en fysisk investering

- inte överstiga en kostnad på 300 000 kronor

- ska ha lämnas in via formuläret ovan, till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via 0647-16937 senast 10 januari 2020

 

Av de inkomna idéerna väljs tre ut och presenteras för bygdeutvecklingsberedningen 20 februari 2020, som då tar beslut om vilken idé/vilka idéer som ska genomföras.

Genom medborgardialog och olika utvecklingsprojekt vill vi öka medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i Södra Årefjällen och Undersåker. Åre kommun har avsatt 300 000 kronor, via medel från Tillväxtverket, för aktiviteter som ska förbättra företagsklimatet och bidra till en hållbar tillväxt.

23 oktober kl 18-20 på Fjällsätra i Undersåker
 
Vi vill på detta möte berätta om de 200 000 kronor som vi satsar på ett projekt för att samordna och utveckla servicen i områden. Det finns också 100 000 kronor ska användas för att utveckla bygden och får fler människor att vilja bo här. Kom till mötet och diskutera förslag!
 
Åre kommuns nya politiska bygdeutvecklingsberedning presenterar arbetet med att ta fram Vision 2040 för hela Åre kommun. Beredningen har till uppgift att ansvara för att fördjupa den demokratiska processen i Åre kommun och främja lokal utveckling. Med på mötet är även Södra Årefjällens ekonomisk förening som berättar om arbetet med ”Vision 2030 - hållbara fjällupplevelser i Södra Årefjällen”.

Har du en bra idé?

Kom på mötet 23 oktober och dela med dig av dina tankar. Kan du inte delta, lämna din idé fram till 22 november till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.eller 0647-169 37. Du kan även lämna idén här.

Kriterier för att idén ska godkännas är att idén:
• ska bidra till att utveckla en hållbar tillväxt av Södra Årefjällens och Undersåkers näringsliv och bidra till ett förbättrat företagsklimat.
• inte vara ett direkt stöd till ett enskilt företag.
• inte vara en fysisk investering.
• ska ha lämnats in till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 22 november.
 
Av de inkomna idéerna väljs tre ut och presenteras för bygdeutvecklingsberedningen 10 december, som då tar beslut om vilken idé som ska genomföras.
 
Läs mer om vilka som sitter i bygdeutvecklingsberedningen.
 
Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.eller 0647-169 37 för mer information.

Dags att rösta på idéer som utvecklar Västra Storsjöbygden.

 

Åre kommun har, via medel som kommer från Tillväxtverket, avsatt 300 000 kronor för aktiviteter som utvecklar Västra Storsjöbygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet. Mellan 17 september – 13 oktober fick vi in ca 30 idéer och förslag. De inkomna bidragen bereds och förslagsställarna kontaktas. Under perioden 11 november – 25 november finns möjlighet att rösta på de idéer som uppfyllde de i förväg uppsatta kriterierna. Röstningen pågår från och med 11 november till och med den 25 november kl 23.59.

 

pdf Inkomna idéer som du kan rösta på (367 KB)

 

Drop-in och röstmingel den 11 november

I samband med att röstningen påbörjas/öppnar arrangerar Åre kommun och bygdeutvecklingsberedningen ett litet drop-in röstmingel måndag 11 november.
• Allhuset i Hallen, kl. 17.00 – 18.00

• Agdas Café i Mattmar kl. 18.30 – 19.30
 
Hoppas att du har möjlighet att komma förbi – du kan där och då lämna dina röster!

 

Vem kan rösta och hur går det till?

• Varje person som är fyllda 15 år och är skriven i eller äger fastighet i Västra Storsjöbygden har 3 röster
• Dina tre röster kan du antingen lägga på en idé eller fördela på flera idéer
• Du kan rösta mellan 11 november och 25 november kl 23.59.
• Resultatet av röstningen presenteras här under vecka 49 (2 – 6 december)
• Genomförandet av idéerna kan påbörjas efter vecka 49 och måste genomföras senast 2020-08-01

 

Här kan du rösta

Vi genomför ett drop-in röstmingel måndag den 11 november:
• Allhuset i Hallen kl. 17.00 – 18.00
• Agdas Café i Mattmar kl. 18.30 – 19.30

 

Du kan även lämna dina röster till Ulf Halleryd via mejl eller telefon:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0647-162 36
 
Du kan även skicka dem via post:
Åre kommun, Tillväxtavdelningen | att: Ulf Halleryd | Box 201 | 837 22 Järpen
 
För att dina röster ska godkännas måste du uppge följande:
• Nummer och namn på den eller de idéer du lägger dina 3 röster på
• Ditt för- och efternamn
• Telefon där vi kan nå dig dagtid
• Postnummer där du är skriven eller fastighetsbeteckning på den fastighet du äger
• Om du är kvinna, man eller om du inte vill uppge ditt kön
• Din ålder

 

Processen

• 17 och 18 september: Öppen medborgardialog på möten i Mattmar respektive Hallen.
• 17 september-13 oktober: Idégenerering och inlämning av förslag och idéer.
• 14 oktober-11 november: Beredning av inkomna förslag och idéer i samråd med de som lämnat in idéer.
• 11-25 november kl 23.59: Omröstning på godkända och röstningsbara idéer/förslag.
• Under vecka 49 (2-6 december): Presentation av vinnande förslag och röstresultat.
• Genomförandet av det vinnande förslaget kan, efter samråd med Åre kommun, påbörjas direkt efter att vinnaren utsetts, men måste slutföras senast 2020-08-01.

 

Åre kommun har avsatt 300 000 kronor, via medel från Tillväxtverket, för aktiviteter som utvecklar Kallbygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

 

Mellan 14-31 mars fick vi in 20 idéer på utvecklingsaktiviteter. Mellan 28 maj-11 juni röstade 35 personer, som antingen är skrivna i eller äger en fastighet i Kallbygden, på idéerna. Varje person hade 3 röster var att rösta på en idé eller fördela på flera idéer. De 105 rösterna fördelades enligt nedan.
 
Den idé som fick flest röster är idé 8: ”Kallbygdens intresseförening 2.0 - förstärka Kallbygdens intresseförening med arvoderade personer”
 
Kortfattat beskrivs idén som: ”En grupp arvoderade personer skall tillsammans med bygden arbeta fram en ny långsiktig organisationsstruktur för bl.a. ett ramverk för informationsflöden, mötesinfrastruktur, samordning av bygdemedelsansökningar, projektsamordning etc.”
 
Genomförandet av idén kan påbörjas direkt, men måste slutföras senast 2020-08-01.
 
Här finns en presentation av alla idéer:
pdf Underlag för röstning av idéer Kallbygden (101 KB)

Frågor om medborgarbudgeten besvaras av Helena Lindahl via mejl eller telefon:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0647-169 37

 

Åre kommun har avsatt 300 000 kronor, via medel från Tillväxtverket, för aktiviteter som utvecklar Västra bygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

 

Mellan 7-31 maj fick vi in 10 idéer på utvecklingsaktiviteter som till slut blev 3 röstningsbara alternativ.

Mellan 17 juni och 1 juli röstade 104 personer som antingen är skrivna i eller äger en fastighet i Västra bygden (väster om Staa-bron till Storlien inklusive Skalstugevägen) på idéerna. Varje röstberättigad person hade 3 röster att fördela på antingen en idé eller på flera idéer. De 311 avlämnade rösterna fördelades enligt nedan.

Den idé som fick flest röster var idé 3: Muddring och iordningställande av Handöls båthamn

Idén som lämnats in av Handöls byalag beskrivs kortfattat som: Ånnsjön är en stor attraktion, en unik plats för rekreation och naturupplevelser. Boende väster om Åre och turister utnyttjar sjön för fiske, paddling, fågelskådning med mera. Båthamnen och båtvägen ut mot sjön har mycket sediment på botten. Det är nästan omöjligt vid lågvatten att ta sig ut på sjön med båt från Handöl. Byalaget vill därför köpa tjänster för att muddra båthamnen, iordningställa parkeringsplatsen, rastplats med bord, eldstad, utedass, soptunna och brygga samt upprustning av bilväg. Byggmaterial kommer finansieras på annat vis.

Genomförandet av idén kan påbörjas direkt men måste slutföras senast 2020-08-01.

Åre kommun har inlett en dialog med Handöls byalag om förutsättningarna för ett genomförande av idén.

Här finns en presentation av alla idéer:

pdf Presentation av idéer och röstunderlag Storlien/Västra bygden (142 KB)

 

Röstresrultat västra bygden

 

Idé

Namn

           

Antal röster

1

Anställa en person som arbetar för Storliens framtida utveckling…

 

 

 

 

 

 

116

2

Utveckla en digital säljplattform (hemsida) för hela Storlienbygden

 

 

 

 

 

 

48

3

Muddring och iordningsställande av Handöls båthamn

 

 

 

 

 

 

147

             

Totalt:

311

 

 

Frågor om medborgarbudgeten besvaras av Ulf Halleryd via mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 0647-162 36.