BIld medborgardialog

Här hittar du information om aktuella medborgardialoger i våra olika bygder.

Hur vill du utveckla Västra Storsjöbygdens näringsliv?

 

Genom medborgardialog vill vi öka medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i Västra Storsjöbygden med bygder som t ex Mattmar, Kvissle, Arvesund, Hallen, Bydalen och Månsåsen. Åre kommun har, via medel från Tillväxtverket, avsatt 300 000 kronor för medborgarbudget i Västra Storsjöbygden för aktiviteter som utvecklar områdets hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

 

Välkommen till öppen medborgardialog. Oavsett var du bor i bygden är du välkommen till det möte som passar dig bäst.  

• 17 september kl. 18-20 på Stenhammaren i Mattmar
• 18 september kl. 18-20 på Hallgården i Hallen

Vi vill genom dessa möten uppmuntra dig att lämna idéer som utvecklar Västra Storsjöbygden och som får fler människor att vilja bo här.

Vi kommer även att informera om vad en medborgardialog är, hur en medborgarbudget fungerar samt presentera Åre kommuns bygdeutvecklingsberedning. Den har till uppgift att ansvara för att fördjupa den demokratiska processen i Åre kommun och utveckla lokal utveckling.

 

Har du en bra idé?

Kom på något av mötena den 17 september respektive 18 september och dela med dig av dina tankar. Kan du inte delta på något av mötena kan du lämna in din idé senare. Se nedan.

 

Så här gör du

Beskriv din idé och förklara kort varför den bör genomföras.

Kriterier för att idén ska godkännas är att idén:
• ska bidra till att utveckla en hållbar tillväxt av Västra Storsjöbygdens näringsliv och bidra till ett förbättrat
företagsklimat.
• inte vara ett direkt stöd till ett enskilt företag.
• inte vara en fysisk investering.
• ska ha lämnats in till Åre kommun senast den 13 oktober.

Du kan lämna dina idéer vid något av mötena i Mattmar respektive Hallen eller till landsbygdsutvecklare Ulf Halleryd via mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., på telefon 0647-162 36 eller webbformulär.

Du kan även skicka din/dina idéer via post till:
Åre kommun, Tillväxtavdelningen | att: Ulf Halleryd | Box 201 | 837 22 Järpen

 

Processen

• 17 och 18 september: Öppen medborgardialog på möten i Mattmar respektive Hallen.
• 17 september-13 oktober: Idégenerering och inlämning av förslag och idéer.
• 14 oktober-11 november: Beredning av inkomna förslag och idéer i samråd med de som lämnat in idéer.
• 11 november-25 november kl 23.59: Omröstning på godkända och röstningsbara idéer/förslag.
• Under vecka 49 (2-6 december): Presentation av vinnande förslag och röstresultat.
• Genomförandet av det vinnande förslaget kan, efter samråd med Åre kommun, påbörjas direkt efter att vinnaren utsetts, men måste slutföras senast 2020-08-01.

Åre kommun har avsatt 300 000 kronor, via medel från Tillväxtverket, för aktiviteter som utvecklar Kallbygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

 

Mellan 14-31 mars fick vi in 20 idéer på utvecklingsaktiviteter. Mellan 28 maj-11 juni röstade 35 personer, som antingen är skrivna i eller äger en fastighet i Kallbygden, på idéerna. Varje person hade 3 röster var att rösta på en idé eller fördela på flera idéer. De 105 rösterna fördelades enligt nedan.
 
Den idé som fick flest röster är idé 8: ”Kallbygdens intresseförening 2.0 - förstärka Kallbygdens intresseförening med arvoderade personer”
 
Kortfattat beskrivs idén som: ”En grupp arvoderade personer skall tillsammans med bygden arbeta fram en ny långsiktig organisationsstruktur för bl.a. ett ramverk för informationsflöden, mötesinfrastruktur, samordning av bygdemedelsansökningar, projektsamordning etc.”
 
Genomförandet av idén kan påbörjas direkt, men måste slutföras senast 2020-08-01.
 
Här finns en presentation av alla idéer:
pdf Underlag för röstning av idéer Kallbygden (101 KB)

Frågor om medborgarbudgeten besvaras av Helena Lindahl via mejl eller telefon:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0647-169 37

 

Åre kommun har avsatt 300 000 kronor, via medel från Tillväxtverket, för aktiviteter som utvecklar Västra bygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

 

Mellan 7-31 maj fick vi in 10 idéer på utvecklingsaktiviteter som till slut blev 3 röstningsbara alternativ.

Mellan 17 juni och 1 juli röstade 104 personer som antingen är skrivna i eller äger en fastighet i Västra bygden (väster om Staa-bron till Storlien inklusive Skalstugevägen) på idéerna. Varje röstberättigad person hade 3 röster att fördela på antingen en idé eller på flera idéer. De 311 avlämnade rösterna fördelades enligt nedan.

Den idé som fick flest röster var idé 3: Muddring och iordningställande av Handöls båthamn

Idén som lämnats in av Handöls byalag beskrivs kortfattat som: Ånnsjön är en stor attraktion, en unik plats för rekreation och naturupplevelser. Boende väster om Åre och turister utnyttjar sjön för fiske, paddling, fågelskådning med mera. Båthamnen och båtvägen ut mot sjön har mycket sediment på botten. Det är nästan omöjligt vid lågvatten att ta sig ut på sjön med båt från Handöl. Byalaget vill därför köpa tjänster för att muddra båthamnen, iordningställa parkeringsplatsen, rastplats med bord, eldstad, utedass, soptunna och brygga samt upprustning av bilväg. Byggmaterial kommer finansieras på annat vis.

Genomförandet av idén kan påbörjas direkt men måste slutföras senast 2020-08-01.

Åre kommun har inlett en dialog med Handöls byalag om förutsättningarna för ett genomförande av idén.

Här finns en presentation av alla idéer:

pdf Presentation av idéer och röstunderlag Storlien/Västra bygden (142 KB)

 

Röstresrultat västra bygden

 

Idé

Namn

           

Antal röster

1

Anställa en person som arbetar för Storliens framtida utveckling…

 

 

 

 

 

 

116

2

Utveckla en digital säljplattform (hemsida) för hela Storlienbygden

 

 

 

 

 

 

48

3

Muddring och iordningsställande av Handöls båthamn

 

 

 

 

 

 

147

             

Totalt:

311

 

 

Frågor om medborgarbudgeten besvaras av Ulf Halleryd via mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 0647-162 36.