Vy över vatten

Individ- och familjeomsorg - Socialtjänsten

Genom socialtjänstens individ- och familjeomsorg kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.

Läs mer/kontakt:
Kontakta individ- och familjeomsorgen

LSS – Socialtjänsten

Genom socialtjänstens LSS-verksamhet kan du som är barn eller ungdom med utvecklingsstörning och andra varaktiga funktionshinder få insatser enligt lagen om stöd och service/LSS.

Läs mer/kontakt:
Funktionsnedsättning

Barn och elevhälsan inom skolan

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan på din/ditt barns skola.

Läs mer/kontakt:
Barn och elevhälsan

Hälsocentraler

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till din hälsocentral.

Läs mer/kontakt:
Kontaktinformation - hälsocentraler

Sjukvårdsrådgivningen 

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig.

Läs mer/kontakt:
Telefon:
1177
Sjukvårdsrådgivningen

Ungdomsmottagningen i Östersund

Alla ungdomar under 23 år kan vända sig till oss på Ungdomsmottagningen. Oavsett var du bor i länet är du välkommen till oss!

Läs mer/kontakt:
Ungdomsmottagningen

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.

Läs mer/kontakt:
UMO.se

Barn och ungdomspsykatri (BUP)

På BUP tar man emot barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år med allvarliga psykiska problem. BUP verkar för att identifiera, förebygga, lindra och bota psykiska besvär.

Läs mer/kontakt:
BUP

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS kan du som är under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.

Läs mer/kontakt:
Telefon:
116 111
BRIS vuxentelefon om barn: 077-150 50 50
bris.se