Kommunstyrelsen sammanträder den 21 december

Välkommen att lyssna på kommunstyrelsens sammanträde torsdagen 21 december klockan 14.00 i Stora konferensen, kommunhuset i Järpen. Sammanträdet börjar klockan 09.00 för upprop och ajournering. pdf Ärendelista (119 KB) Kontakta…

Senast ändrad 2017-12-13 Läs mer

Socialnämnden sammanträder 13 december

Socialnämnden sammanträder onsdag den 13 december klockan 09.00, kommunhuset i Järpen, sammanträdesrum Stora konferensen.Mötet är öppet för allmänheten från klockan 10.15 pdf Ärendelista (74 KB)

Senast ändrad 2017-12-12 Läs mer

Utställning i Konstkuben, Järpens bibliotek

Petra Danielsson har utställning Från insidan och ut i Konstkuben, Järpens Bibliotek till och med den 4 januari 2018. pdf Från insidan och ut (238 KB)

Senast ändrad 2017-12-11 Läs mer

Barn och utbildningsnämnden sammanträder 18 december

Barn och utbildningsnämnden sammanträder måndag den 18 december 2017 kl. 09.00 Kommunhuset Järpen, sammanträdesrum Ljusgården. Sammanträdet är öppet för allmänheten från kl. 10.30 pdf Ärendelista (74 KB)  

Senast ändrad 2017-12-12 Läs mer

Samhällsbyggnads-nämnden sammanträder den 13 december

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder onsdag den 13 december klockan 09.00 Kommunhuset i Järpen, sammanträdesrum Tjädern. pdf Ärendelista SBN (88 KB)

Senast ändrad 2017-12-08 Läs mer