Inflyttarservice är vår integrationsservice som möter flyktingarna på flygplatsen. Vi ser till att den första tiden i kommunen blir välkomnande. Det handlar om att bistå med stöd i att handla möbler, husgeråd, kläder och allt annat som är nödvändigt för en tillvaro i Sverige. Vi ordnar med en första bostad. Den första tiden guidas de nyanlända i kommunen och får information kring Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SFI, barnomsorg och skola med fler. Vi är spindeln i nätet under de första 24 månaderna i kommunen. Tillsammans med arbetsförmedlingen kartläggs varje individ och en etableringsplan upprättas.

Inflyttarservice hjälper också till med att boka tider för inskrivning på arbetsförmedlingen, SFI, förskola och skola samt hälsocentralen.

Enheten har uppsökande verksamhet i form av kontinuerliga besök i hemmen och på SFI. Två dagar i veckan finns öppen mottagning dit man kan komma med brev, räkningar och annat man kan behöva fråga om. Det finns också möjlighet att boka tid för enskilda samtal med tolk. När vi tar emot kvotflyktingar utrustas deras lägenhet med basutrustning tillräckligt för att klara vardagsbehoven. I en basutrustning ingår sängar, sängkläder, köksmöbler och husgeråd. Barnfamiljer kan utöver detta få TV och leksaker.

Kvotflyktingar kommer direkt från flyktingläger och har oftast bara med sig kläder. När vi tar emot flyktingar som bott i Migrationsverkets anläggningsboenden och blivit kommunplacerade  i Åre kommun är deras ekonomi redan igång. De har möjlighet att ta ett hemutrusningslån hos CSN eller själva finansiera möbler och husgeråd. Vi erbjuder dem att köpa sängar så att de inte möts av en helt tom lägenhet.