Under 2016 höll vi informationsmöten runt om i kommunen. Vi var i Åre, Järpen, Mörsil, Mattmar, Kall och Hallen. De som höll i mötena var skolchefen, chefen för individ- och familjeomsorgen, chefen för ensamkommande, integrationschefen, personal från dessa enheter samt polis och överförmyndare. Många som kom till mötena i byarna Kall, Mattmar och Hallen såg gärna att fler blir kommunplacerade i deras byar, vilket kändes mycket positivt.

Under dessa möten fick vi en rad frågor och här har vi sammanställt de vanligaste.

Känner du att någon fråga saknas, maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.så kompletterar vi listan.

 I asylboende bor asylsökande i väntan på uppehållstillstånd. Boenden öppnas eftersom det kommer många människor till Sverige som är i behov av skydd. Fastighetsägaren tillsammans med Migrationsverket ansvarar för allt som har med asylboendet att göra. De ansvarar för drift och bemanning. Migrationsverkets personal besöker boendet några gånger i veckan.
Vid frågor, kontakta Migrationsverket, 010-485 54 18.
migrationsverket.se

 

Om den asylsökande får uppehållstillstånd innebär det att han/hon får stanna i Sverige och personen blir då kommunplacerad. Personer med uppehållstillstånd blir kommunplacerade av Arbetsförmedlingen och kan bli placerade i någon av Sveriges alla kommuner. Åre kommuns inflyttarservice välkomnar och tar hand om de kommunplacerade.
Läs om vår verksamhet för integration och hör gärna av er vid frågor. 

Alla asylboenden har reflexvästar som delas ut till de boende samt att de får information om vikten av att bära reflex för att synas i mörker. Har du frågor, kontakta respektive boende. 
Kommunen har inte svar på frågor kring detta eftersom fastighetsägaren tillsammans med Migrationsverket ansvarar för allt som har med asylboendet att göra. Vi delar självklart oron att någon olycka ska ske och bidrar genom att driva frågan om att sänka hastigheten på vägarna längs sträckor där asylboenden finns.

Just nu kommer merparten av flyktingarna från Syrien, Eritrea, Somalia, Etiopien och Afghanistan.

I dagsläget har vi asylboende på Åre Continental Inn.

Vi tog emot 42 nyanlända 2016. Det flyttade även in ytterligare 125 nyanlända på egen hand under 2016. Personer som fått uppehållstillstånd och bestämt sig för att de vill bosätta sig i Åre kommun.

Här finns en lista från Migrationsverket med de vanligaste begreppen på olika boenden.

pdf Migrationsverket benämning på boenden (188 KB)

Ensamkommande flyktingbarn

De ensamkommande är placerade i olika boendeformer utifrån socialtjänstlagen. Det är Åre kommuns individ- och familjeomsorg som gör en bedömning utifrån behov. 

De olika boendeformerna kan vara HVB-hem, familjehem eller utslusslägenheter. I våra HVB-hem finns det personal dygnet runt. Bor de ensamkommande i familjehem är det familjens ansvar att hantera den dagliga omsorgen. I vår utslussverksamhet bor de ensamkommande när de är redo för eget boende och då finns ett mobilt team runt barnen och deras boendeform. 

Vi söker trygga vuxna gärna med med utbildning inom pedagogisk verksamhet eller socialt arbete. Även erfarenhet av arbete med ungdomar är meriterande.

Är du intresserad av att arbeta som vägledare, maila Sandra Gullberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Söka jobb/hjälpa till

Vänd dig till inte direkt till asylboendena utan hellre till facebookgruppen Välkomstgruppen i Åre. De sköter ideella insamlingar lokalt.

Du kan även vända dig till Kupan i Järpen. De tar emot kläder, skor, saker och möbler. Det som skänks säljs för en billig penning och gåvorna omvandlas på så sätt till bistånd. Här kommer kläderna till nytta för många nyanlända som bor i kommunen.

Åre kommun organiserar inga insamlingar. 

Maila Sandra Gullberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Det kommer många ensamkommande barn till Sverige, barnen kommer ofta från länder där det är oroligheter och krig. Det kommer flest pojkar som är 15 år och äldre, men  också yngre barn och flickor. Barnen pratar olika språk och har olika erfarenheter med sig, det behövs vuxna som kan finnas till hands för att skapa en framtid för barnen. Barnen behöver ett hem.
Kontakta individ och familjeomsorgens expedition: 0647-164 10

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem. Det är överförmyndarnämndens uppgift att utse en god man för barnet. Gode mannens uppgift är att se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige.

Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd). Se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det.

Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Han eller hon representerar inte och är inte anställd av någon myndighet. Ditt uppdrag som god man utgör en viktig insats för såväl samhället som för barnet.

pdf Intresseanmälan god man
(214 KB)

pdf Att vara god man till ensamkommande barn och ungdomar (1.77 MB)

Det finns många sätt att hjälpa till på. Förutom de ovan nämnda sätten kan du även:

Ekonomi

Personer som söker asyl i Sverige och inte själva kan försörja sig har rätt till dagersättning medan de väntar på beslut. Bor den sökande på en av Migrationsverkets anläggningar där fri mat ingår är dagersättningen:

  • 24 kr/dag för vuxna ensamstående

  • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushåll

  • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras dagsersättningen)

    Har den sökande eget hushåll och sköter matinköpen själv är dagersättningen:

  • 71 kr/dag för vuxna ensamstående

  • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader

  • 37 kr/dag för barn upp till 3 år

  • 43 kr/dag för barn 4–10 år 50 kr/dag för barn 11–17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras dagsersättningen)

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Kommunen betalar ingenting till asylsökande utan det görs av Migrationsverket.

 

 Skola

 Asylsökande barn har rätt till allmän förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning. Kommunen ansvarar för att ge asylsökande barn som bor där möjlighet att gå i skolan på samma villkor som andra barn i kommunen. Kommuner och landsting får schablonbidrag via Migrationsverket som ska täcka kostnaderna för asylsökande barns och ungdomars skolgång.

 

Övrigt

Migrationsverkets egna boendeplatser räcker inte till i alla delar av landet. De arbetar kontinuerligt med att öppna nya boenden och att frigöra platser på de boenden de har. Läget är ansträngt och för att ge alla asylsökande tak över huvudet måste de ta till nya lösningar. Därför har de i vissa delar av landet börjat använda tillfälliga boendeplatser i kommuner och i andra myndigheters regi, så kallade evakueringsplatser. Det handlar om att de som söker asyl tillfälligt får bo i gymnastiksalar, skolor och andra lokaler som kommunerna kan ställa i ordning.