Om du blivit utsatt för brott i en nära relation finns olika typer av skydd att få.

Besöksförbud

Har du blivit utsatt för brott i en nära relation kan du ansöka om besöksförbud hos polis och åklagare. Ett besöksförbud betyder att den som utsatt dig för brott inte får besöka eller följa efter dig, och inte heller på något annat sätt ta kontakt med dig som att ringa, skicka brev, mejla, skicka sms eller ta kontakt via sociala media. Den som utsatt dig för brott får heller inte söka kontakt genom någon annan person.
 
Att inte följa ett besöksförbud är ett brott enligt 24 § lagen om besöksförbud. Om du ändå blir kontaktad på något sätt är det viktigt att du anmäler det till polisen, så att den som bryter mot besöksförbudet kan gripas, anhållas och häktas. Det är också viktigt att du inte tar kontakt med förövaren för då kan besöksförbudet hävas. Mer information kan du få av polisen.

Trygghetslarm

Att ansöka om trygghetslarm kan du göra hos polisen.

Personskydd

Uppgifterna i folkbokföringsregistret är vanligtvis offentliga. I vissa fall kan Skatteverket besluta att inte lämna ut uppgifter om en person.

Sekretessmarkering

Sekretessmarkering/spärrmarkering begärs hos det skatteverk där du är folkbokförd. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla personnummer, namn och adress samt anledningen till att du vill att personuppgifterna sekretessmarkeras. Det är bra att skicka med intyg från sociala myndigheter eller polisen som förklarar varför dina personuppgifter behöver sekretessmarkeras. För mer information kontakta Skatteverket.

Kvarskrivning

Kvarskrivning betyder att din verkliga bostadsort inte syns i folkbokföringsregistret. I stället står adressen till skatteverket på din tidigare bostadsort. För mer information, kontakta Skatteverket.

Namnbyte

Hos Skatteverket kan du ansöka om att byta förnamn. 

Dolt abonnemang

För att få ett dolt abonnemang behöver du en spärrmarkering från Skatteverket. Ansökan om dolt abonnemang gör du hos Telia.

Familjerätten

Om tingsrätten beslutar om vårdnads-/boende-/umgängesutredning har du rätt att kräva enskilda samtal med en familjerättssekreterare. Om det är föräldern till dina barn som utsatt dig för våld behöver du inte delta i samarbetssamtal. Kontakta socialförvaltningen för mer information.