För att anmäla våld i en nära relation kan du antingen ringa polisen på 114 14, eller 112 om det är akut. Du kan också vända dig till direkt till polisstationen där du bor. I samband med en anmälan till polisen gör polisen en bedömning, och vid misstanke om brott kan polisen gripa den misstänkte.

Förundersökning

Efter anmälan påbörjas en förundersökning, där parterna och eventuella vittnen hörs. Åklagaren behöver det som underlag för att kunna fatta ett beslut om att anhålla den som är misstänkt. Beslutet om att anhålla den misstänkte måste åklagaren ta inom tolv timmar efter gripandet.

Fastställan

Åklagaren har tre dagar på sig efter gripandet för att göra en framställan till tingsrätten om att den misstänkte ska begäras häktad.

Stämningsansökan

Visar förundersökningen efter förhör, teknisk utredning, läkarintyg, foton m.m. att det finns tillräckligt med material för att påstå att den misstänkte begått brott beslutar åklagaren att väcka åtal och lämnar en stämningsansökan till tingsrätten. Om åklagaren inte väcker åtal och ärendet avskrivs, kan det handla om brister i bevismaterialet.

Allmänt åtal

Anmälan faller under allmänt åtal. Det betyder att den som utsatts för brott inte kan ta tillbaka anmälan. Det är åklagaren som gör bedömningen om förundersökningen ska läggas ned eller inte.

Målsägandebiträde

Brottsoffret har rätt till målsägandebiträde vid vissa typer av brott, till exempel sexualbrott, misshandel eller andra våldsbrott. Målsägandebiträdet är en juridiskt kunnig person som ska ta tillvara brottsoffrets intressen och lämna stöd och hjälp under förundersökningen och rättegången. Målsägandebiträdet får ersättning från staten, så brottsoffret behöver inte betala. 

Den som blivit utsatt för brott kan be att få slippa träffa den misstänkte utanför rättssalen. Det måste i så fall förberedas innan rättegången och tas upp med åklagare.

Dom

Blir den misstänkte dömd kan personen dömas till fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom, böter, överlämnande till rättspsykiatrisk vård eller kombinationen villkorlig dom och kontraktsvård.

Ersättning

Förövaren kan dömas till att betala skadestånd till brottsoffret för vårdkostnader, sveda och värk, lyte och kränkning. I vissa fall kan brottsoffret få ersättning från hemförsäkringen eller från brottsoffernämnden.

Rättshjälp

Om brottsoffret inte får målsägandebiträde finns det möjlighet att få rättshjälp. Domstolen beslutar om det blir någon kostnad för brottsoffret.