Det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att fara illa ligger hos socialtjänsten. Men även andra , t.ex. skola och sjukvården är enligt Socialtjänstlagen skyldig att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten, när de i sin verksamhet kommer i kontakt med unga, som de bedömer kan behöva särskilt stöd eller skydd. Även allmänheten bör höra av sig till socialtjänsten om man tror att barn kan behöva hjälp.