Individ- och familjeomsorgens uppgifter inom missbruksvården regleras av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM).

När någon till följd av missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig fara eller befaras skada sig själv eller närstående kan vi ge råd, stöd och motivationssamtal. Den enskilde har också möjlighet att genom individ- och familjeomsorgen få vård på behandlingshem eller i öppenvård.

Länkar:

http://www.iq.se
http://www.riskbruk.se

Riktlinjer

Riktlinjerna har sammanställts som vägledning för socialtjänstens arbete mot missbruk och beroende. Grunden är den lagstiftning och de nationella riktlinjer, domar och beslut som styr socialnämndens verksamhet, tillsammans med Åre kommuns visioner och mål. Riktlinjerna ska vara ett stöd för handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet, men också kunna användas som information för kommunmedborgarna.

Här kan du läsa Åre kommuns riktlinjer i sin helhet:

icon Riktlinjer för arbete mot missbruk och beroende (224.28 kB)