Föräldrar gör skillnad! Barn och ungdomar behöver trygga uppväxtvillkor – föräldrar kan påverka det.

Föräldrarnas närvaro i barns och ungdomars liv är avgörande för barnens och ungdomarnas mående. Föräldrar som är trygga och glada i sina föräldraroller ger barn och ungdomar bättre förutsättningar i livet. Pedagoger och aktörer kan bidra till och stötta detta genom att erbjuda föräldrakurser och annat föräldrastöd.

Att delta i föräldragrupper är att ta ansvar och vilja ge barnet eller ungdomen bra förutsättningar, styrka och trygghet. Det är betydelsefullt att träffa andra föräldrar, få stöd, ta del av andras erfarenheter och inspirera varandra. Föräldrarnas roll är lika viktig för spädbarn som för ungdomar – på olika sätt.

Åre kommun erbjuder följande föräldraprogram

Föräldragrupper till föräldrar med nyfödda barn i Åre kommun.

  • Föräldrautbildningen/föreläsningsserien Ömsesidig Respekt som riktar sig till både förstagångs- och flerbarnsföräldrar inom kommunen. Erbjuds genom hälsocentralerna i samarbete med Åre kommun. Läs mer om Ömsesidig respekt.
  • Föräldrastödsprogrammet Effekt för att minska alkoholanvändandet hos ungdomar. Erbjuds på föräldramöten i årskurs 7-9.

Åre kommuns första familjecentral ”Hjärtat” i Mörsil öppnade 2015. Den innehåller öppen förskola, socialtjänst och mvc/bvc-mottagning och riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-5 år. Föräldrar och barns behov och önskemål ska styra aktiviteterna på familjecentralen.

Läs mer här:

1177 om barn och föräldrar

1177 om familj och relationer

1177, stöd och hjälp

Föräldrastöd Östersund

Folkhälsomyndigheten: Handbok föräldrastöd

Folkhälsoinstitutet: Utvärdering föräldrastöd

Föreningen för familjecentralers främjande 

 

icon Slutrapport familjecentral (453.67 kB)
icon Slutrapport föräldrastöd (1.03 MB)