Ibland behövs stöd från andra familjer, både till barn och vuxna. Till det finns bland annat familjehem och kontaktfamiljer. 

Ibland kan ett barn behöva byta miljö för en kortare eller längre tid. Det finns flera anledningar till detta. Skälet kan vara föräldrarnas missbruk, psykiska problem, konflikter i familjen eller barnets eget agerande.

Ibland kan problemen lösas genom att barnet flyttar till släktingar eller andra till familjen närstående personer. Men det är inte alltid som det går att lösa på det sättet. Då krävs att någon annan ställer upp. Familjehem är familjer som under längre eller kortare tid tar emot ett eller fler barn för vård eller fostran.

Behöver du och din familj hjälp?
Kontakta Individ och familjeomsorgens expedition: 0647-164 10

Vi behöver familjehem

Vill du hjälpa ett barn som hamnat i en problemsituation och bli familjehem? Det krävs ingen särskild utbildning för att bli familjehem – det som krävs är en stabil livssituation, tid, tålamod och intresse att hjälpa barn som hamnat i en problemsituation. Handledning för att utföra uppdraget får man av socialsekreteraren. Det är viktigt att samarbetet mellan ursprungsfamiljen, familjehemmet och socialtjänsten fungerar bra, då får barnet möjlighet till en trygg tillvaro i familjehemmet. När familjehemmet får ett uppdrag, skrivs ett avtal som även inkluderar den ekonomiska ersättningen.

I Jämtlands län har alla kommuner gått samman och bildat Familjehemscentrum (FHC) i Östersund. De rekryterar, utreder och utbildar blivande familjehem.

Hur blir man ett familjehem?

För att bli familjehem gör du först en intresseanmälan. Efter det kontaktar en socialsekreterare dig för mer information. Därefter får du en ansökan som du ska fylla i tillsammans med din familj och skicka tillbaka till Familjehemscentrum. Utifrån ansökan görs en utredning som innefattar bland annat utdrag från social- och polisregister, hembesök, intervjuer och kontakt med referenter.

När allt detta är klart så kontaktar Familjehemscentrum er när ett barn eller en ungdom i kommunen behöver ett familjehem att bo i. Kanske just det här barnet eller ungdomen skulle passa ihop med er familj? 

Jourfamiljehem sökes

Jourfamiljehem tar akut emot ett till två barn eller tonåringar i åldern 0–18 år för kortare placeringar. De barn/unga som placeras akut av socialtjänsten är ofta i kris och har behov av trygga vuxna som är stabila och engagerade. Familjehemscentrum i Jämtland söker familjer som har erfarenhet av tidigare placeringar av barn och ungdomar och som vill bli kontrakterade jourfamiljehem. Som familjehem behövs en god förmåga att samarbeta med socialtjänst, biologiska föräldrar, skola och övriga viktiga personer i barnets/ungdomens nätverk. Ersättning utgår i form av arvode och en vuxen person förutsätts vara hemma på heltid. Ni kommer få stöd i uppdraget och förväntas fullfölja den grundutbildning för familjehem som Familjehemscentrum erbjuder. 

Vi behöver kontaktfamiljer

En del familjer behöver avlastning och stöd. Som kontaktfamilj tar ni vanligtvis emot barn i ert hem under en eller flera helger i månaden. Uppdragen kan se väldigt olika ut, ibland är det barnet som behöver stöd och ibland är det en förälder. Ni behöver inte göra en massa aktiviteter utan det räcker ofta med att barnet deltar i er familjs normala liv. Det är viktigt att ni kan samarbeta med barnets vårdnadshavare och socialtjänsten för att det ska bli så bra som möjligt för barnet.

För att bli kontaktfamilj behövs inga speciella kunskaper eller utbildningar. Du bör vara intresserad av andra människors situation, ha tid över, tålamod, engagemang och ha en stabil och trygg livssituation. Du ska vara minst 18 år.
 
Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. För uppdraget får du ett arvode och ersättning för omkostnader enligt kommunförbundets rekommendationer. Arvode och omkostnader beräknas utifrån personens ålder och uppdragets arbetsinsats. Uppdragen kan vara mycket varierande och kan pågå under en kortare eller längre tid, ibland flera år.

Tystnadsplikt

Kontaktperson och kontaktfamiljer omfattas ni av sekretesslagen. Det innebär att de har tystnadsplikt och inte får berätta saker för andra personer om den människa eller familj som får stöd. Tystnadsplikten gäller även efter att du avslutat ett uppdrag.
 
Vill du hjälpa till?
Kontakta Individ och familjeomsorgens expedition: 0647-164 10
Du kan också läsa mer och anmäla dig på webbplatsen mininsats.se
 
Här hämtar du som är kontaktfamilj en närvarorapport.