Ibland kan ett barn behöva byta miljö för en kortare eller längre tid. Det finns flera anledningar till detta. Skälet kan vara föräldrarnas missbruk, psykiska problem, konflikter i familjen eller barnets eget agerande.

Ibland kan problemen lösas genom att barnet flyttar till släktingar eller andra till familjen närstående personer. Men det är inte alltid som det går att lösa på det sättet. Då krävs att någon annan ställer upp. Familjehemfamiljer som under längre eller kortare tid tar emot ett eller fler barn för vård eller fostran.

Vi behöver familjehem

Det krävs ingen särskild utbildning för att bli familjehem. Det som krävs är en stabil livssituation, tid, tålamod och intresse att hjälpa barn som hamnat i en problemsituation. Handledning för att utföra uppdraget får man av socialsekreteraren. Det är viktigt att samarbetet mellan ursprungsfamiljen, familjehemmet och socialtjänsten fungerar bra, då får barnet möjlighet till en trygg tillvaro i familjehemmet. När familjehemmet får ett uppdrag, skrivs ett avtal som även inkluderar den ekonomiska ersättningen.