Trappan innebär individuella samtal  för dig mellan 4 - 20 år som sett eller upplevt någon form av våld i din familj eller som också själv blivit slagen.

De flesta som kommer till Trappan har :

  • Upplevt att någon i familjen har blivit slagen och hotad
  • Vet att någon har blivit slagen, fast man själv inte varit där
  • Har hört eller sett bråk i sin närhet

När du kommer till oss får du träffa en vuxen och prata om din upplevelser av våld och bråk. Du väljer själv vad du vill berätta. De som jobbar här berättar inte för andra vad du har pratat om.

Under de första träffarna lär vi känna varandra. Sedan fortsätter vi att prata om hur det blir för dig när det är bråk.  Det otäcka känns ofta mindre otäckt när man får prata med någon vuxen om det.

Samtalen kan t ex handla om att:

  • få prata om det som har hänt
  • hjälp att förstå att våldet inte är ens eget fel
  • hjälp att uttrycka sina känslor och tankar kring våldet
  • få kunskap om vanliga reaktioner i samband med våld
  • få veta vart man vänder sig om man hamnar i en svår situation igen