En av individ- och familjeomsorgens uppgifter är att stödja dig som behöver hjälp med budgetrådgivning och/eller skuldsanering.

Vår budget- och skuldrådgivare kan kartlägga ekonomin tillsammans med dig genom att göra upp en hushållsbudget där inkomster, utgifter och skulder blir tydliga.Du kan även få stöd vid kontakter med myndigheter och fordringsägare.