Lokal Drogvaneundersökning* i Åre Kommun görs sedan 2011 varje år i maj för alla kommunens elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. En länsomfattande undersökning genomförs regelbundet av Centralorganisationen för Alkohol- och Narkotikaupplysning, CAN. Den genomfördes senast 2015 och visade att alkohol och narkotikaanvändandet i länet har minskat, men i Åre är resultaten desamma som de var vid förra mätningen (2012).

De lokala undersökningarna tyder på att ungdomar i vår kommun använder mer alkohol och narkotika än i andra kommuner i länet och att synen på cannabis är liberal, man tror helt enkelt inte att det är särskilt farligt.

* De lokala drogvaneundersökningarna (som inte görs av CAN) framställs och bearbetas lokalt utan tillgång till vetenskapligt stöd. Eftersom elevgruppen som fyller i enkäten är relativt liten, så kan frånvaro få stor betydelse för resultatet. Det är därför viktigt att se dessa siffror som en fingervisning om situationen i kommunen mer än konkreta fakta.

Drogvaneenkäter:

icon 2008 CAN (168.95 kB)
icon 2012 CAN, Åre (1.09 MB)
icon 2012 CAN, länsrapport (1.09 MB)
pdf 2015 CAN Jämtland (1007 KB)
pdf 2015 CAN Åre (664 KB)

document Lokal drogvaneundersökning 2011 2015 (462 KB)

pdf Lokal drogvaneundersökning (1003 KB)pdf 2011 åk 9 (810.94 kB) (810 KB)

pdf Lokal drogvaneundersökning (1003 KB)pdf 2011 åk 2 (827.26 kB) (827 KB)

pdf Lokal drogvaneundersökning (1003 KB)pdf 2012 åk 9 (305.1 kB) (305 KB)

pdf Lokal drogvaneundersökning (1003 KB)pdf 2012 åk 2 (307.55 kB) (307 KB)

icon Lokal drogvaneundersökning 2013 åk 9 (1003.57 kB)

icon Lokal drogvaneundersökning 2013 åk 2, gymnasiet (1.06 MB)

icon Lokal drogvaneundersökning 2014 åk 9 (217.81 kB)

icon Lokal drogvaneundersökning 2014 åk2 gymnasiet (148.05 kB)

pdf Lokal drogvaneundersökning 2015 åk 9 (570 KB)

pdf Lokal drogvaneundersökning 2015 år 2 (573 KB)

Utvärdering av ordningsvakter på Åre Torg görs genom polisens statistik över våldsbrott på området och ordningsvakternas egna upplevelse. Polisens statistik visar att inga våldsbrott rapporterats under de kvällar som ordningsvakterna varit i tjänst.

Utvärdering av Krogar mot Knark görs genom polisens statistik över narkotikaärenden.

Utvärdering av projektet Trygg i Åre-arbetsgivare mot droger, görs av Mittuniversitetet genom enkäter och intervjuer av anställda och arbetsgivare.