Informationsdag om projektmedel

Länsstyrelsen fördelar olika medel inom integrationsområdet. För att stötta länets kommuner och civilsamhället i arbetet med goda verkningsfulla insatser arrangerar Länsstyrelsen Jämtlands län därför en heldag med tema projektmedel. Syftet med dagen är…

Senast ändrad 2018-01-30 Läs mer

Nätverksträff 20 mars

Åre Frivilligforum är också ett nätverk för frivilliga personer och organisationer som engagerar sig för integration och nyanlända, eller som vill göra det framöver.  Vi träffas kontinuerligt för att utbyta information, kunskap och erfarenheter samt för…

Senast ändrad 2017-05-24 Läs mer

Mötesplats Mörsil

Mötesplats Mörsil - för nya och gamla Mörsilbor - vi träffas, umgås och tränar det svenska språket.    Torsdagar i Centrumhuset i Mörsil Kl. 17.00-18.30 för kvinnorK. 18.30-20.00 alla är välkomna Enkelt fika finns, välkomna! Arrangör: Västra…

Senast ändrad 2017-03-13 Läs mer

Välkomna som volontär till SPRINT

 Studieförbundet Vuxenskolan genomför språk och integrationsprojektet SPRINT på asylboendet Continental Inn. Vi undervisar i basal svenska och svensk kultur. Projektet genomförs med hjälp av volontärer och vi välkomnar alla som vill bidra till att ge…

Senast ändrad 2017-03-14 Läs mer

Café för Alla i Järpen

Fika, spännande möten och trevliga samtal.  Torsdagar kl. 18.00-21.00 i Församlingshemmet i Järpen.  Arrangör: Undersåker och Kalls församling

Senast ändrad 2016-10-28 Läs mer