Migrationsverket avvecklar boenden

Migrationsverket har de senaste åren upphandlat 450 tillfälliga leverantörsboenden för asylsökande, såsom Continental Inn. Dessa avvecklas nu och i Åre kommun finns i dagsläget inget anläggningsboende för asylsökande.   Det finns fortfarande asylsökande…

Senast ändrad 2017-11-29 Läs mer

Nya regler för etablering

Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.   Reglerna för etableringen harmoniseras i större utsträckning med regelverket för övriga arbetssökande. I korthet innebär reglerna…

Senast ändrad 2017-11-22 Läs mer

Mottagande av nyanlända 2018

Åres kommuntal för 2018 är 25 nyanlända individer och består både av nyanlända med uppehållstillstånd samt kvotflyktingar. Kommuntalet gäller de personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som inte på egen hand kan ordna boende. Utöver dessa…

Senast ändrad 2017-11-15 Läs mer