Utökad flyktingkvot har Syrien i fokus

Inte sedan Balkankriget på 1990-talet har den svenska flyktingkvoten omfattat så många platser som i år, 3400. Ungefär hälften av dem är öronmärkta för människor på flykt undan kriget i Syrien. Även i östra Afrika, på Afrikas horn och i sydvästra Asien…

Senast ändrad 2017-05-04 Läs mer

Agenda för integration

Sveriges kommuner och landstings (SKL) agenda för integration och nyanländas etablering omfattar 65 konkreta punkter med förslag till staten och ett antal utvecklingsområden för kommuner, landsting och regioner om hur vårt samhälle kan möta några av vår…

Senast ändrad 2017-04-19 Läs mer

Kommuntal för 2017

Den 9 februari fattade regeringen beslut om hur många nyanlända varje län ska ta emot på anvisning under 2017. Nu har samtliga länsstyrelser beslutat om kommuntal för 2017.  De länstal som regeringen har fattat beslut om bygger på de tre parametrarna…

Senast ändrad 2017-04-19 Läs mer

Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att inrätta ett kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom myndigheten. Satsningen sträcker sig fram till år 2020, omfattar totalt 30 miljoner kronor och ska stärka socialtjänsten och hälso- och…

Senast ändrad 2017-04-19 Läs mer

Pengar att söka för tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för vuxna kvinnor och som är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd och bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden. Tidiga insatser är aktiviteter…

Senast ändrad 2017-03-14 Läs mer