Pengar att söka för tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Bidraget kan sökas av, och riktar sig i första hand till ideella föreningar och trossamfund.   Syftet med insatserna är att påskynda…

Senast ändrad 2017-11-29 Läs mer

Ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande

Under 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige. På grund av det höga mottagandet blev handläggningstiderna också allt längre. Detta har i sin tur lett till att ett antal ensamkommande barn har hunnit bli myndiga under handläggningstiden. Det i sig…

Senast ändrad 2017-11-29 Läs mer

Nya regler för etablering

Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.   Reglerna för etableringen harmoniseras i större utsträckning med regelverket för övriga arbetssökande. I korthet innebär reglerna…

Senast ändrad 2017-11-22 Läs mer

Migrationsverket avvecklar boenden

Migrationsverket har de senaste åren upphandlat 450 tillfälliga leverantörsboenden för asylsökande, såsom Continental Inn. Idag finns 58 stycken kvar. De ska nu avvecklas mellan januari och juni 2018. De asylsökande kommer att flytta till något av…

Senast ändrad 2017-11-29 Läs mer

Mottagande av nyanlända 2018

Åres kommuntal för 2018 är 25 nyanlända individer och består både av nyanlända med uppehållstillstånd samt kvotflyktingar. Kommuntalet gäller de personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som inte på egen hand kan ordna boende. Utöver dessa…

Senast ändrad 2017-11-15 Läs mer