Jag vill erbjuda praktik/jobb

Du som är företagare i vårt lokala näringsliv har en viktig roll för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Integrationsenheten kan hjälpa till att matcha rätt person med rätt företag och just era behov. De personer som är aktuella för praktik har grundläggande svenska och behöver komma ut i näringslivet för att komma vidare i sin språkutveckling. Praktiken lika mycket en möjlighet för ert företag att knyta till er kompetent personal inför framtiden.

Har du en praktikplats att erbjuda en nyanländ? Kontakta Hanna Moback, se kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.