Vi vill bli familjehem

 

Det kommer många ensamkommande barn till Sverige, barnen kommer ofta från länder där det är oroligheter och krig. Det kommer flest pojkar som är 15 år och äldre, men  också yngre barn och flickor. Barnen pratar olika språk och har olika erfarenheter med sig, det behövs vuxna som kan finnas till hands för att skapa en framtid för barnen. Barnen behöver ett hem.

Läs mer om att vara familjehem