pdf Tillsynstaxa (123 KB)

Avgifterna gäller från 2019-01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tillsynstaxa från januari 2016

Kommunfullmäktige beslut 2016-06-18.

Tillsynsavgifterna för serveringstillstånd räknas upp årligen utifrån Sveriges Kommuner och Landstings beräkningsgrunder vid budgetprognoser.

Tillsynsavgiften baseras på omsättning i försålda alkoholdrycker i kronor/år.

Omsättning i försålda alkoholdrycker i kronor/år. Varje tillstånd har en administrativ kostnad på 1000 kronor/år                     Tillsynsavgift              Inkl. adm.avgift
0 - 25 000 662 1 662
25 001 - 50 000 1 299 2 299
50 001 - 100 000 1 940 2 940
100 001 - 200 000 3 224 4 224
200 001 - 300 000 4 508 5 508
300 001 - 400 000 5 791 6 791
400 001 - 500 000 7 075 8 075
500 001 - 600 000 8 359 9 359
600 001 - 800 000 10 284 11 284
800 001 - 1 000 000 11 568 12 568
1 000 001 - 2 000 000 12 851 13 851
2 000 001 - 4 000 000 15 420 16 420
4 000 001 - 6 000 000 17 987 18 987
6 000 001 - 8 000 000 20 554 21 554
8 000 001 - 10 000 000 23 121 24 121
10 000 001 - 12 000 000 25 688 26 688
12 000 001 -   28 256 29 256
         
Tillsynsavgift för Tobak/Snus försäljning på serveringstillstånd 300:-

 

Kommunfullmäktigebeslut 2015-06-18

Avgifter för försäljning av folköl och/eller tobak.

En administrativ kostnad på 300 kr tas ut årligen.                                Tillsynsavgift                             Inkl adm.avgift
Folköl och Tobak 1000:- 1 300:-
En av dessa produkter 650:- 950:-