Vid evenemang är det viktigt att ha god framförhållning när det gäller att ansöka om olika tillstånd. Myndigheter har olika lagar och regler att följa när tillstånd ska prövas och beviljas vilket innebär att det kan ta tid. För att underlätta för dig som arrangör har vi gjort en sammanställning över vad du ska tänka på när det gäller ansökningar till kommunen. Samtliga handläggningstider gäller från det att ansökan är komplett. Taxor fastställda av kommunfullmäktige tillämpas. 
 
Tänk på att andra myndigheter och aktörer eventuellt också ska kontaktas till exempel Polisen, Länsstyrelsen, markupplåtare med flera. 

 
Lycka till med ditt evenemang!