När behövs ett serveringstillstånd
Servering av spritdrycker, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck får ske endast om tillstånd har meddelats står det i alkohollagen (Al 2010:1622) 8 kap 1 §. Med detta menas varje form av alkoholservering mot ersättning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift t.ex entré- eller konferensavgift.
Serveringstillstånd för slutna sällskap behövs om spritdrycker, vin och starköl (över 3,5 %) skall serveras mot ersättning som är högre än självkostnadspriset för varan. Att bjuda på eller sälja för självkostnadspris till slutet sällskap vid enstaka tillfälle kräver därför inget serveringstillstånd. Serveringen får dock inte ske i lokaler som det bedrivs yrkesmässig försäljning av varor, tjänster eller varuuthyrning.

Olika typer av serveringstillstånd
Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering

  • till allmänheten för servering året runt eller vid ett enstaka tillfälle
  • i förening, företag eller annat slutet sällskap året runt eller vid enstaka tillfälle

Ett serveringstillstånd kan återkallas

  • om tillståndshavaren inte följer alkohollagens bestämmelser
  • om förutsättningarna för tillståndet inte längre gäller – t.ex att restaurangköket inte längre är godkänt för allsidig matlagning.

Tillståndsregister