Näringslivsstrategi

 
Näringslivsstrategi
Strategi för näringslivsutveckling 2015-2020 beskriver Åre kommuns inriktningsmål för näringslivsutveckling samt tydliggör vilka områden och åtgärder som är betydelsefulla för den kommunala organisationen att prioritera för att stärka företagandet och skapa bättre förutsättningar för näringslivsutveckling i Åre kommun.
 
Strategin ska fungera som ett inriktningsdokument i kommunens arbete med näringslivsutveckling och företagsklimatfrågor och ge vägledning och stöd i beslut.

 icon Näringslivsstrategi 2015 (1.56 MB) 

 

Bygdemedel

Pengar till utvecklingsprojektet kan sökas via länsstyrelsen i Jämtland Bygdemedel e-ansökan

En svag minskning av företagandet i Åre kommun

Diagrammet visar nettoutvecklingen av antalet företag i kommunen och omfattar alla företagsformer.

  

Känner du till Leader?

Följ arbetet kring Leader, lokal ledd utveckling Leader Sjö, Skog & Fjäll.

Leaders hemsida