Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra snöskoter i plant- eller ungskog om det finns risk för skada på skogen. På planterad skogsmark får man inte köra om träden sticker upp mindre än 2 meter över snön. Det är inte heller tillåtet att köra över jordbruksmark om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på marken.

Förutom Terrängkörningslagen, finns det skoterregleringsområden. Inom dessa är det endast tillåtet att köra på markerade skoterleder, om inte undantag finns. Det är alltid föraren som är skyldig att ta reda på var regleringsområdena finns.

För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och har antingen ett förarbevis för snöskoter, utfärdat efter 1/10 2009 eller ett förarbevis för terrängskoter som är utfärdat före 1/10 2009. (Dessa äldre förarbevis ska bytas ut senast under 2012)

Du får även köra snöskoter om du har ett traktorkort eller körkort som är utfärdat första gången före 1/1 2000.