Parkeringstillstånd för rörelsehindrad  är ett tillstånd med undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering.

Parkeringstillståndet kan utfärdas till personer med utpräglade gångsvårigheter, dvs har svårigheter att förflytta sig till fots mellan bil och parkeringsplats.

För rörelsehindrad som inte själv kör fordon utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl finns. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade ständigt behöver förarens hjälp utanför fordonet.

Hur söker man?

Ansökning prövas av den kommun där man är folkbokförd.
pdf Ansökan för parkeringstillstånd för rörelsehindrad (152 KB)

Läkarintyg samt foto ska bifogas ansökan.