Zon 6 Hallen – kommungränsen (maj)

Zon 1 Mattmar – Mörsil (juni)

Zon 2 Järpbyn och runt Kallsjön (juli)

Zon 5 Arvesund – Hammarnäs – Bydalen (augusti)

Zon 3:2 Storlien – Såå (september)

Zon 3 Såå – Brattland (september/oktober)

Zon 4 Undersåker – Edsåsdalen – Järpen (oktober) 

Dessa tider är preliminära och förändringar kan komma att ske. Vi skickar ut ett aviseringsbrev ungefär 14 dagar innan tömningen börjar i ert område.