icon Företagsprislista för renhållning, Åre kommun (38.32 kB)

Information om återvinningscentraler

Mindre företag får lämna avfall på återvinningscentralerna mot avgift. Mängden får inte överstiga en normalstor släpvagn, det vill säga cirka 1 m3 .

Information om återvinningsstationer

Företag, verksamheter och jordbruk etc. har lagenlig skyldighet att ordna med egen förpackningshämtning, alternativt lämna förpackningar på företagsstationen (ÅVC-området) i Järpen tisdagar och fredagar kl. 07.00 - 09.00. Övriga ÅVC tar inte emot företagens förpackningar.