Allmänna bestämmelser

Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskoleverksamhet och äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen.
 

icon Lag om nationella minoriteter (76.29 kB)

 
Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft i Sverige. Lagens grundskyddsparagrafer ger de nationella minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk samt rätt till delaktig­het och inflytande.
 

icon Läs mer (1003.81 kB)

Läs mer om språklagen