Miljöpris

Åre kommun har ett miljöpris som delas ut för att uppmuntra insatser inom miljö, hälsa och/eller naturvård i Åre kommun. Priset kan delas ut till enskilda personer, företag, organisationer eller sammanslutningar inom kommunen. Priset utgörs av en gåva till ett värde av 5 000 kronor. Var och en som så önskar har rätt att lämna in förslag på pristagare.

Miljöpriset delas ut för att belöna och uppmuntra insatser som främjar utvecklingen mot ett uthålligt samhälle i enlighet med Agenda 21 och Earth Charter enligt nedanstående kriterier.

Miljöskydd: Insatser som främjar utvecklingen mot ett uthålligt samhälle med kretsloppstänkande och hushållning med naturresurser och som höjer miljömedvetandet i samhället.

Hälsoskydd: Insatser som främjar människors hälsa och välbefinnande.

Naturvård: Insatser som syftar till att öka den biologiska mångfalden och som ökar kunskapen och omvårdnaden om kommunens natur samt för insatser som underlättar och stimulerar allmänhetens nyttjande av naturen för friluftsliv på ett uthålligt sätt.

Tidigare vinnare

2011, Andres Sihvonen, Åre, med motiveringen: För stort engagemang och förmågan att få med andra på hållbart miljötänkande genom att starta en grupp för samåkning på Facebook
2008 - 2010, inget miljöpris delades ut
2007, Tomas Rydberg och elever på Åre gymnasieskola
2006, Energihuset i Åre och Energioptimering, Björnänge/Såå
2005, Kupan i Järpen
2004, Fjällbete, Undersåker
2003, Kent och Monika Johnsen, Undersåker
2002, Bengt Lyrén, Undersåker
2001, Ruth Paasche, Romo
2000, Föreningen Röjsmohallen, Järpen
1999, Lars "Latti" Östlund, Vålådalen
1998, Kretslopp Mörsil
1997, Miljöfestivalen i Duved, Titti Eriksson och Camilla Qvenlid
1996, Lars Wissing, Duved
1995, Lars-Åke Olsson, Järpen
1994, Ånnsjöns Fågelstationsförening, Handöl
1993, Christl Kampa-Ohlsson, Mörsil