Blommor

Den första februari 2016 startade Åre kommun sitt lean-arbete. Projektet heter Ökad hälsa i Åre kommun och medfinansieras av Europeiska Socialfonden. EU-projektet pågår fram till sommaren 2018. Därefter fortsätter vi vårt lean-arbete utifrån egen kraft.

Det kommunala arbetet är i ständig förändring, mycket beroende på en allt snabbare föränderlig omvärld där kraven på rätt service i rätt tid och på rätt sätt hela tiden ökar. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och för att ge dem bästa förutsättningar att leverera det kommunala uppdraget har Åre kommun bestämt att dels genomföra ett värdegrundsarbete, dels utbilda oss i ett lean-baserat arbetssätt. Lean handlar kortfattat om att hela tiden ha rätt kundfokus och att beslut fattas så nära kunden (det vill säga medborgarna) som möjligt. Att öka förmågan i kommunen, att skapa mervärde för medborgare och medarbetare i vårt dagliga arbete. Värdegrunden utgör basen för våra relationer med varandra och ut till medborgarna medan lean styr förhållningssättet till våra arbetsuppgifter. För att få en stark start i vårt lean-arbete har vi sökt medel från Europeiska Socialfonden.

Med lean-metodik vill vi utveckla vårt arbetssätt för att uppmuntra ökad hälsa, sänkta sjuktal och en arbetsmiljö som gör Åre kommun till en av landets bästa kommuner att bo och arbeta i.