Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner

  • den ekonomiska
  • den ekologiska 
  • den sociala dimensionen