Mellan den 3 mars och den 5 maj 2017 ställer Åre kommun ut förslag till ny kommuntäckande översiktsplan. En översiktsplan är en kommuntäckande plan som visar grunddragen av mark- och vattenanvändningen.

Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv. Översiktsplanen är viktig som underlag vid upprättandet av detaljplaner, bygglovsprövning eller när andra beslut som rör mark- och vattenanvändning ska tas.

Vårt förslag till översiktsplan har redan samråtts en gång. De synpunkter som kom in under samrådet har vi sammanställt och bemött i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen kan du också se vilka av de inkomna synpunkterna som ledde till att vi gjorde förändringar i planförslaget inför utställningen.

Vill du lämna synpunkter under utställningstiden ska du göra det skriftligt till:
Åre kommun | Kommunstyrelsen | Box 201, 837 22 | Järpen
eller  via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 pdf Planhandling, utställning av översiktsplan (22.08 MB)

 pdf Samrådsredogörelse, utställning av översiktsplan (30.42 MB)

 pdf Följebrev, utställning  av översiktsplan (55 KB)