Krumelur

Kulturskolan i ordinarie skolverksamhet

Krumelur vänder sig till elever från Förskoleklass – åk 2. Naturligtvis är det förutsättningarna på just er skola som avgör hur upplägget utformas. Krumelur kommer med dans, drama, rytm och rörelse, sång och musik i en spännande blandning - man vet aldrig vad som ska hända..... Du får veta av din lärare när Krumelur kommer till just din skola och du behöver inte söka till Krumelur. Krumelur pågår under en 3-veckors period. Varje skola meddelas om vilka veckor som gäller just för er.

Syftet med Krumelur är att inspirera barn och personal till att använda sång, bild, musik, rytmik, dans och drama i det dagliga skolarbetet. Krumelur vill väcka lust till olika kulturupplevelser och vidareutveckla samarbetet mellan skola och kulturskola.

I läroplanen står: ”att alla elever ska få utveckla sin förmåga till kreativt skapande, och få ett ökat intresse för samhällets kulturutbud”
samt: ”att utveckla och använda sina kunskaper i så många uttrycksformer som möjligt”

Krumelur målsättning är att bidra till att stärka elevens självkänsla, sociala kompetens, och att öka medvetenheten om röst och kropp.

När Krumelur kommer till skolan deltar personalen aktivt i verksamheten. Ni väljer själva hur mycket ni vill arbeta med temat utöver Krumelur-dagarna.

Krumelur vill träffa er lärare inför periodens start och hålla kontakt via telefon och mail.