Vår skola är en skola att trivas i. Det är en liten glesbygdsskola med i dagsläget 130 elever i F-9 . Det är en överblickbar skola med små elevgrupper, där elever och personal snabbt lär känna varandra. På skolan har vi också ett fritidshem med egna lokaler.

Vår vision är att alla våra elever lämnar skolan med en känsla och en upplevelse av att skolan var den plats där de blev sedda och bekräftade. Där de fick kunskap, insikter och lärdomar som hjälpte dem att växa som människor.
Samverkan och goda relationer främjar vi med återkommande åldersövergripande aktiviteter.

Den närhet som skolan har till naturen gör att aktiviteter där blir ett naturligt inslag. Skidåkning på längden och tvären, fjällvandring, övernattning i Bivack, vinterbad mm. De aktiviteter som sker utanför klassrummet kopplas alltid till läroplanen och är en del i att utveckla undervisningen.
 

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet går att nå dagligen via telefon men finns på plats i varierad utsträckning då vi delar deras tjänster med fler skolor.

Lotta Johansson
skolsköterska
070-290 75 29
Arbetar onsdagar.

Petra Danielsson
kurator
0643 - 162 37

Susanne Moänge
studie och yrkesvallärare