Ullåns förskola ligger vackert beläget i Åre med en fantastisk utsikt över Åredalen, Åreskutan och Åresjön.

Förskolan består av två avdelningar, en yngre- och en äldre barns avdelning. Vi strävar efter att arbeta i smågrupper och att alla barn ska känna sig trygga och delaktiga i vardagen. Pedagogerna dokumenterar, följer upp och utvärderar verksamheten så att varje barn ges bästa möjliga förutsättning till utveckling och lärande.

Vi arbetar med att utveckla våra lärmiljöer både inomhus och utomhus. Lärmiljöerna är utformade för att uppmuntra och inspirera barnen samt inbjuda till lek och aktivitet. Lärandet sker i leken där vi får använda alla våra sinnen.

Varmt välkomna till oss