Tottens förskola ligger på östra sidan om byn Åre med en fantastisk utsikt över byn och Indalsälven.
Som namnet antyder så ligger förskolan på väg upp till
Totthummeln som är ett förfjäll till Åreskutan.

Tottens förskola har tre avdelningar 1-.3, 3-4 och 4-5. Dessa avdelningar arbetar tillsammans som en enhet.
Förskolan använder sig av ett u
tforskande arbetssätt och har som stående tema de ”Fyra Elementen” vilka är: Eld, Vatten, Luft och Jord.
Vi fotar barnen och använder fotografierna i vår pedagogiska dokumentation.